Al SACU fem que la Universitat sigui més!!

El SACU organitza activitats i gestiona serveis per als membres de la comunitat  universitària.

Ofereix diverses activitats culturals en l’àmbit musical i artístic com són l'Aula de Teatre, el Cor i l'Orquestra de Cambra, organitza concursos i exposicions i col·labora en les iniciatives culturals que es duen a terme a la universitat. També organitza activitats esportives com són les competicions universitàries en l'àmbit de Catalunya i d'Espanya,  lligues i tornejos, cursos, sessions teòriques relacionades amb el món de l’esport i estableix convenis amb entitats esportives per tal de gaudir de les seves instal·lacions.

El SACU dona suport a la participació dels estudiants en els òrgans de govern, organitza lligues de debat, cursos per millorar les competències dels estudiants, col·labora amb el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF), i fomenta les activitats i iniciatives del teixit associatiu de la universitat.

Impulsa projectes de voluntariat i responsabilitat social tant propis i en col.laboració amb entitats externes.

Amb UPF inclusió s’atenen les persones amb necessitats especials, oferint-los recursos de suport a l'estudi i adaptacions curriculars; també es gestionem ajuts econòmics a l'estudi.   

Des del SACU  s’ofereixen i es coordinen altres serveis de suport com són:

  • El programa per a esportistes d’alt nivell
  • El suport a estudiants amb necessitats especials
  • El Servei d'Assessorament Psicològic (SAP)
  • Convenis amb residències

Per més informació consulteu la Guia del SACU