Edició 2016

Carlos Toscano Ochoa

1r premi i especial

"Genes oscilantes y bacterias parlantes"     
            

Programa de Doctorat en Biomedicina

Alvaro Castells García

2n premi

"Usando microscopía alta resolución para observar RNA"

 

Programa de Doctorat en Biomedicina

Dijana Zejcirovic

3r premi

"Size Matters: World Maps and Biased perceptions"

 

Programa de Doctorat en Economia, Finances i Empresa

<

Cristina Galusca

 

 

 

"Cultural Learning:Show me how to do it"

Programa de Doctorat en Biomedicina

Paul Chammas

 

 

 

"Gene Regulation: A Cellular Symphony"

Programa de Doctorat en Biomedicina

Luis Espinosa Anke

 

 

 

"Computational Representations of Language"

Programa de Doctorat en TIC

Pallabi Sengupta

 

 

 

"Can you repeat Please?The Brain Says"

Programa de Doctorat en Biomedicina

Alba Ayneto Gimeno

 

 

 

"Més enllà del llenguatge"

Programa de Doctorat en Biomedicina

José Luis Villanueva Cañas

 

 

 

"Orphan genes"

Programa de Doctorat en Biomedicina

Carlos Ruiz Arenas

 

 

 

"Expandiendo el conocimiento del efecto de variables estructurales y variables genéticas comunes en enfermedades complejas"

Programa de Doctorat en Biomedicina

Miriam Gutiérrez Martos

 

 

 

"No me quito el chocolate de la cabeza"        
                  
           

Programa de Doctorat en Biomedicina

Francisco Martínez Jiménez

 

 

 

"Rational design of targeted cancer therapies"    
     
   

Programa de Doctorat en Biomedicina

 

Vídeo de la final del Rin4'

 

Fotos de la final del Rin4'

Final de la Competició Rin4'

 

Impacte als mitjans

Accés a les notícies