Presentació

El Primer Pla d’Igualtat i Diversitat de la UPF és un pas fonamental cap a la construcció d'un teixit acadèmic i universitari compromès amb els valors democràtics d'igualtat i justícia, especialment vinculats al desenvolupament de l'Agenda 2030.

El Pla d'Igualtat i Diversitat representa una proposta excepcionalment innovadora i tenim l'esperança que marqui un punt d'inflexió significatiu a la nostra comunitat. El nou pla continuarà la tasca realitzada durant el primer i segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena, treballarà per la igualtat de gènere, i a més incorporarà la diversitat i la inclusió . En aquesta línea destaquem:

  • el compromís amb la no discriminació per motius ètnics, de sexe, de gènere, religiosos, culturals o qualsevol altre eix recollit a l'article 1.3 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
  • la integració de la perspectiva de diversitat i inclusió en les pràctiques docents, de recerca i de transferència de coneixement per garantir la creació d’espais de treball i lideratges igualitaris.
  • el Pla també preveu la realització d’una auditoria retributiva, de conformitat amb el Reial Decret 902/2020, del 13 d'octubre, amb l'objectiu de garantir una aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

El Pla seguirà la metodologia elaborada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Tindrà en compte la perspectiva interseccional per identificar desequilibris de gènere en interrelació amb altres formes de discriminació múltiple, ja sigui d'origen, religió, opció sexual, posició ideològica, condició econòmica, discapacitat, entre altres. I també incorporarà metodologies que permetin abordar la diversitat i la inclusió amb l’objectiu de crear un entorn laboral inclusiu basat en la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat entre totes les persones que conformen la comunitat acadèmica.

 

Et volem escoltar

Com no pot ser d'altra manera, la nostra voluntat és aconseguir la màxima implicació en el disseny del nou pla. Per fer-ho possible, hem preparat un procés participatiu que consta de dues fases: la de diagnosi i la d’elaboració concreta del Pla.

En aquest sentit, t’animem a participar en tot el procés:

 


Fes-nos arribar la teva opinió

La Unitat d'Igualtat i Diversitat ha activat una adreça de correu electrònic a la qual t’encoratgem que hi enviïs els teus suggeriments.

Totes les propostes seran ben rebudes i escoltades amb la finalitat de disposar d'una eina col·lectiva consensuada i inclusiva que vetlli per fer desaparèixer les desigualtats i les discriminacions que encara persisteixen.

 

Escriu-nos a: [email protected]


Participa en els grups de discussió

Organitzem uns grups de discussió (focus group) per tal d’escoltar les vostres opinions sobre la igualtat de gènere i la diversitat. T’animem a formar-ne part, per tal que tota la comunitat UPF hi estigui representada i puguem conèixer la teva percepció sobre la igualtat de gènere i la diversitat a la UPF.

Alumnat: 28 de maig, de 12.30 a 15.00 h, a l'aula 40.S14 del campus de la Ciutadella. Pots reconèixer 1 ECTS si hi participes.

PDI: 19 de juny, de 12.30 a 15.00 h, a l’aula 40.S14 del campus de la Ciutadella.

PTGAS: 4 de juliol, de 12.30 a 15.00 h, a l’aula 40.S03 del campus de la Ciutadella.

ALUMNAT 28 de maig:  Inscriu-t'hi 
PDI: 19 de juny: Inscriu-t'hi
PTGAS: 4 de juliol: Inscriu-t'hi


Participa en el qüestionari

El mes de maig del 2024 et farem arribar una enquesta sobre la igualtat i la diversitat a la UPF. La teva participació és indispensable per construir de manera conjunta un pla consensuat que fomenti una universitat igualitària i lliure de discriminacions.

A més, sortejarem quatre targetes regal de 100 € cadascuna, per gentilesa d’Òptica Universitària.
 

Participa-hi! [ properament rebràs l'enllaç a l'enquesta al teu correu UPF ]