Back Proof of concept 2022

Proof of concept 2022

Tres projectes del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF (DTIC) han estat reconeguts per l’Agència Estatal d’Investigació amb l’ajut “Proves de concepte”. Aquests tres projectes, liderats pels investigadors Xavier SerraÓscar Cámara i Salvador Soto-Faraco, han rebut un total de 332.350€ per executar els seus projectes durant dos anys.

Aquesta convocatòria té per objectiu finançar la maduració de resultats de projectes de recerca, en progrés o finalitzats recentment, per tal que puguin accelerar la transferència de coneixement i l’explotació dels resultats generats.

Les activitats dels projectes escollits estan orientades a progressar en les primeres etapes del desenvolupament precompetitiu i facilitar la transferència o explotació dels resultats, en forma de productes, béns, serveis o altres aplicacions, que siguin beneficiosos per a l'economia, la societat, la cultura o les polítiques públiques.

23.12.2022

TopoMark, un biomarcador de desorientació espacial basat en senyals electroencefalogràfiques 

Salvador Soto-Faraco, coordinador del Grup d’Investigació Multisensorial i membre del CBC-Center for Brain and Cognition, lidera el projecte TopoMark, que té per objectiu desenvolupar un biomarcador per detectar, en temps real, la desorientació topogràfica (DT) mitjançant senyals electroencefalogràfiques (EEG), fent ús d’interfícies cervell-ordinador i de realitat virtual.

Les conseqüències de la DT, definida com la incapacitat d'orientar-se en l'entorn, pot anar des d'una molèstia momentània fins a un problema invalidant. Per a moltes persones grans, la desorientació és un problema generalitzat, fins i tot en llocs familiars, que incrementa la dependència, limita l'autonomia i la vida social, i redueix la motivació per dur a terme activitat física. 

Quan la DT té un impacte sever en la qualitat de vida, els enfocaments clínics se centren en l'entrenament d'habilitats de navegació espacial (NE). Alguns mètodes utilitzen marcadors de punts de referència a les rutes habituals del pacient (per exemple, portes de colors), i d’altres han adoptat un enfocament gamificat, introduint videojocs que de vegades es combinen amb neuroretroalimentació (de l’anglès, neurofeedback) per reforçar l'entrenament cognitiu. 

La proposta de TopoMark posa en comú els descobriments recents sobre navegació espacial en la neurociència humana, mètodes d'avantguarda per al processament de senyals d'EEG en temps real, i els avenços tecnològics de la realitat virtual, per desenvolupar un biomarcador no invasiu que pugui ser factible en situacions de la vida quotidiana.

Referència del projecte: PDC2022-133859-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR”. 

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact