Més enllà de les nostres fronteres, la reflexió i anàlisi del cinema i l'audiovisual han estat uns territoris fortament explorats des de mitjans del segle XX. El culte i estudi de la imatge en moviment que s'han gestat a països com França, Itàlia o bé Alemanya expliquen el bon estat de salut que viuen o han viscut les cinematografies corresponents, on l'acte de pensar el cinema ha estat un preludi per la seva pràctica. El Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS en anglès) és la culminació d'aquesta trajectòria en l'ensenyament del cinema, on es mesclen els aprenentatges i tradicions d'aquells centres universitaris més pioners en aquest camp amb els recursos i noves mirades d'aquells centres més moderns.

L'IMACS (International Master in Audiovisual and Cinema Studies) és una iniciativa única en aquest terreny que pretén agrupar en un mateix projecte les disset universitats més prestigioses i experimentades en la teoria cinematogràfica. Aquests centres s'uneixen en una extensa xarxa de col·laboració per permetre als estudiants de cine especialitzar-se en els diferents camps d'aquest art: l'anàlisi estètic, la historiografia, la conservació del cinema, les noves tendències cinematogràfiques, les hibridacions amb els altres arts, la tradició documental o les noves pràctiques audiovisuals.

A partir de la posada en comú dels diferents màsters en cinema de cadascuna de les universitats, aquesta iniciativa permet a l'estudiant del màster realitzar una part de la formació en la seva universitat d'origen per completar-la amb dues mobilitats a l'estranger en aquelles universitats on el professorat, els plans docents i els recursos didàctics siguin els més adequats als seus interessos formatius. El Màster Internacional proporciona la possibilitat d'internacionalitzar la investigació cinematogràfica, tant pel que fa a la futura realització de la tesi doctoral com per la possibilitat de treballar a l'estranger en el camp del cinema o l'audiovisual i les seves múltiples branques.

En ple segle XXI, on les pantalles han esdevingut el principal mitjà de relació amb el món que ens envolta, una iniciativa d'aquesta envergadura recull tant la necessitat d'internacionalització de l'estudiant com la necessitat que els estudis del cine i l'audiovisual siguin el més transversals i complets possibles a tots els nivells.