La Junta de Personal Docent i Investigador és l'òrgan col·lectiu que representa els funcionaris docents.