Comissió de Reglament d'Accés, Provisió i seguiment de llocs de treball:

Ramon López

Comissió de Formació:

Glòria Ferrer

M. José Solanas

Comitè de Seguretat i Salut: Òscar Escur Crespo
Comissió de Comunicació:

Eulàlia Palet

Ester Rocabayera

M. José Solanas

Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere Ester Rocabayera 
Junta de Mèrits Glòria Ferrer