Desprès d'anys a la Universitat de les Illes Balears, estic a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Els meus interessos de recerca actuals inclouen els entorns cooperatius; portals web amb intel·ligència; ensenyament on-line; multimèdia i SIG; joguines computacionals educatives. També, anteriorment, modelització i anàlisi matemàtica d'imatges; gràfics 3D avançats (modelització i animació humana).

ETIC

Edifici Tànger (campus del Poblenou)
Tànger, 122-140
08018 Barcelona

 + 34 93 542 2172
 +34 93 542 2517

[email protected]

ORCIDGoogle ScholarSCOPUSResearcher IDPortal de Producció Científica