• Premi del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra a la Qualitat en la Docència en la modalitat de reconeixement a la iniciativa docent, curs 2005-2006.

Premi a la iniciativa docent de Consell Social de la UPF (2006) juntament amb Xavier Fernández i Jacint Jordana, com a professors responsables de l'assignatura Teoria de l'Acció Col•lectiva, obligatòria de tercer curs de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració. El premi reconeix la transformació de l'assignatura -que va ser la primera dels estudis que va iniciar un procés formal d'innovació docent a partir del curs 2003-2004-, amb la implicació directe dels estudiants en el procés d'aprenentatge, passant de les classes magistrals als seminaris.

 

  • Premi AECPA a la millor ponència presentada al Vè. Congrès Espanyol de Ciència Política i de l'Administració (Tenerife). 2002

 

  • Tercer Premi Nacional de Terminació d'Estudis Universitaris en Ciències Polítiques i Sociologia concedit pel Ministeri d'Educació i Ciència. 1994