Vés enrere Premi al millor projecte HackLab! T'hi apuntes?

Premi al millor projecte HackLab! T'hi apuntes?

Presenta la teva iniciativa/projecte fins al dia 9 de juliol d'aquest any i optaràs a guanyar!

Només per a estudiants de grau, màster i doctorat de la Pompeu.

15.03.2017

 

Ets estudiant de grau, màster o doctorat a la UPF durant el curs acadèmic 2016-2017? Tens un projecte personal en desenvolupament o un Treball de Fi de Grau que vulguis realitzar amb l’ajuda del HackLab? Aquest premi és per a tu!

Per primera vegada, les USQUIDs de la UPF convoquen un concurs dins l'àmbit del HackLab que premia els projectes i iniciatives d’autoprenentatge, l’intercanvi de coneixements i la col·laboració interdisciplinària entre diferents graus, màsters i doctorats.

És per aquest motiu que atorgaran al projecte guanyador un total de 800€ per material, recursos o activitats dedicades al projecte; i fins a dues mencions amb una dotació de 200€ cadascuna. A més, els premiats i finalistes rebran diplomes de menció en un acte públic.

La convocatòria quedarà oberta fins el 9 de juliol de 2017.

A continuació podràs accedir a les bases complertes de la convocatòria:

 

PREMI A PROJECTE HACKLAB

 

Presentació

Amb l'objectiu de promoure l'intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració en iniciatives d'aprenentatge, més enllà dels plans d'estudis i de l'aula, s'ha creat aquest premi per a projectes d'estudiants en el marc del HackLab de la UPF. El premi està finançat per una iniciativa PlaCLIK de les USQUIDs (Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent) de la UPF.

 

Primera. Objecte de la convocatoria

USQUIDs UPF convoquen per primera vegada un premi per a projectes d'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements, i la col·laboració interdisciplinar elaborats per estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2016-2017. Els equips podran comptar amb participació d'agents externs a la UPF.

 

Segona. Requisits

  1. Ser un equip que involucri estudiants de grau, màster o doctorat a la UPF durant el curs acadèmic 2016-2017.

  2. El projecte va més enllà d'una proposta, és a dir, s'ha d'haver posat en marxa i tenir certa activitat.

  3. Les persones sol·licitants es comprometen a realitzar una presentació del treball en un acte públic a la UPF o Jornada HackLab durant aquest o en el següent curs acadèmic, en el cas que el projecte resulti guanyador o amb menció.

  4. Les persones sol·licitants accepten que la descripció i fotos/videos del seu projecte quedi publicat a la web del HackLab  de la UPF, i que se'n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que així ho proposi la comissió avaluadora del premi.

 

Tercera. Presentació dels projectes

El projecte es presentarà per e-mail a l'adreça [email protected]. La descripció de l'equip i projecte es lliurarà en format pdf. El treball s'acompanyarà d'un resum del seu contingut (màxim 500 paraules). Es poden acompanyar fotos, enllaços a vídeos o altres materials.

 

Quarta. Termini

Aquesta convocatòria romandrà oberta fins el 9 de juliol de 2017.

 

Cinquena. Dotació del premi

El premi està dotat en 800 € per a gastar en materials o activitats del projecte.

La comissió avaluadora podrà proposar fins a dues mencions amb una dotació de 200 € per a materials o activitats del projecte.

Els premiats i finalistes rebran diplomes de menció que es lliuraran en un acte públic.

 

Sisena. Composició de la comissió avaluadora i criteris d'avaluació

La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable, es publicarà durant la segona quinzena del juliol 2017 a la web del HackLab UPF i es comunicarà a les persones participants per correu electrònic.

La comissió avaluadora tindrà en compte els següents criteris:

x Rellevància i originalitat del tema, més enllà dels continguts dels plans d'estudis (25 punts).

x Grau d'intercanvi de coneixements i col·laboració entre estudiants de diferents disciplines i estudis de la mateixa UPF (25 punts).

x Nivell d'activitat o de desenvolupament del projecte (25 punts).

x Viabilitat del projecte més enllà dels estudis dins els quals s'enmarca. Difusió i apertura a la comunitat UPF i agents externs (25 punts).

La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es podran declarar deserts.

La comissió avaluadora estarà formada per:

x Els directors i directores de les USQUIDs de la UPF.

x Un o una representant del CLIK.

x Un o una representant del CRAI.

x Dos representants d'estudiants que no siguin participants a la convocatòria.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact