La menció de matrícula d'honor pot ser atorgada a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9.

El nombre màxim de matrícules d'honor en una assignatura no pot excedir del 5% dels alumnes matriculats.

 

La teva tasca consisteix a...

En cas que el professor responsable de l'assignatura vulgui concedir més matrícules d'honor, has de valorar acadèmicament la sol·licitud i enviar un informe raonat al vicerector o vicerectora per a la direcció projectes per a la docència.

Si tens algun dubte o incidència