Recursos

 Ara és el moment de...

Seguiment del curs: publicació plans docents, planificació TFM, comissions de seguiment  i qualitat ...

Proposar la programació pel curs 2024-2025 i la modificació de plans pel curs 2023-2024

Planificar i proposar les propostes de títols propis pel curs 2023-2024

Gestionar el pressupost dels ajuts dels màsters

 
 
 

Acollida dels estudiants

Beques i ajuts a l'estudi

Calendari de Preinscripció

Control d'ocupació de les assignatures

Desprogramació d'un màster universitari

Extinció d'un màster universitari

Gestió de visats

Màsters interuniversitaris

Matrícula

Matrícules d'honor

Modificació de matrícula

Modificació d'un màster universitari

Plans docents de les assignatures (PDA)

Preus dels màsters universitaris

Programació d'un nou màster universitari

Promoció: estratègia de captació i fidelització d'estudiants

Qualificacions

Reconeixement de crèdits

Renúncia de matrícula (anul·lació)

Requisits d'admissió als màsters universitaris

Requisits de permanència dels estudiants

Revisió de les qualificacions

Seguiment, acreditació i SGIQ

Selecció d'estudiants admesos al màster

Titulacions dobles (Double degrees)

Treball de fi de màster

Tutoria acadèmica

Verificació de màsters universitaris

Web del màster

També et pot interessar...

Compara el teu màster

Dades i xifres