El pla docent de l'assignatura (PDA) és el document on es defineix el model d'organització docent de l'assignatura. Té abast públic i es pot consultar des de la web dels estudis i a les aules globals de les assignatures.

Segons la normativa, el pla docent ha de ser únic per a cada assignatura i ha d’estar publicat en català, en castellà i en anglès. A més, s'ha de presentar abans de l'inici de cada trimestre segons el calendari acadèmic aprovat per a cada curs.

Correspon a cada departament l'aprovació dels PDA de les assignatures coordinades pels professors que hi estan adscrits i la introducció a l'aplicació informàtica SIGMA-DOA.

A través de l’aplicació informàtica de docència DOA s’introduirà el contingut dels plans docents i se'n gestionarà la publicació.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Coordinar el professorat en la introducció de la informació del pla docent de les assignatures.
  • Assegurar que la informació dels plans docents està completa i publicada per als estudiants abans del període de matrícula.

 

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència