L'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Promoció Institucionals (UCPI) és la unitat de la UPF encarregada de coordinar, gestionar i executar l'estratègia de la promoció dels màsters universitaris i la captació d'estudiants:

 • Assistir a fires educatives internacionals.
 • Organitzar sessions informatives:
  • Presencials, en el marc de les fires internacionals i a les universitats partner.  
  • Presencials (al campus) o en línia, a petició dels coordinadors dels màsters.  
 • Participar en reunions organitzades per institucions educatives i/o governamentals per conèixer programes i interessos de futurs estudiants, així com els diferents mercats i països, en profunditat.
 • Atendre per correu electrònic i Skype els candidats de màsters de la UPF.
 • Dissenyar campanyes de màrqueting online (Google Adwords)
 • Gestionar el posicionament a Google (SEM).
 • Editar vídeos promocionals.
 • Dissenyar, elaborar i actualitzar el material de promoció dels màsters: fullets informatius, flyers dels màsters, pòsters, etc.
 • Actualitzar la web institucional de màsters.
 • Mantenir relacions amb agències educatives que ens proveeixen d'estudiants.

La teva tasca consisteix a...

Avaluar les necessitats de promoció del màster i contactar amb la UCPI per tal de programar actuacions en matèria de promoció i captació.

Responsable: Marc Boldú

Cap de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Si tens algun dubte o incidència