El procediment de selecció d'estudiants es pot definir en els 5 passos següents:

  1. Els estudiants es preinscriuen en línia. És responsabilitat de l'Oficina de Postgrau i Doctorat (OPD) preparar l'aplicació informàtica i el seguiment del procés de preinscripció.
  2. Les sol·licituds completes i que compleixen tots els requisits s'envien (a través de google-drive) al coordinador del màster, en la data prèviament acordada amb tots els coordinadors de màsters.
  3. El coordinador (o comissió d'admissió al màster) avalua les sol·licituds i selecciona els estudiants.
  4. La secretaria del màster envia la resolució d'admissió a l'OPD.
  5. L'OPD notifica als estudiants si han estat admesos o no. Aquesta notificació es fa en la data prevista al calendari publicat a la web.

La teva tasca consisteix a...

Avaluar les sol·licituds completes i seleccionar els estudiants.

Si tens algun dubte o incidència