La matrícula és un tràmit acadèmic que els estudiants han de formalitzar anualment durant els períodes establerts per la Universitat.

Per al curs 2021-2022, la matrícula de màster s'ha fet entre el 20 i el 23 de setembre. Els estudiants es matriculen en línia, a través de la web de matrícula de màster i doctorat.

Els preus de matrícula es determinen segons el Decret de preus publicat anualment per la Generalitat de Catalunya. Els estudiants poden fer el pagament en un o dos terminis si el domicilien en un compte bancari espanyol, o bé liquidar l'import en el moment de la matrícula pagant amb targeta de crèdit.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Fer tutories amb els estudiants per tal d'acordar les assignatures que han de matricular en funció de les assignatures del pla d'estudis ofertes i dels interessos i coneixements dels estudiants (competències acadèmiques i lingüístiques). La memòria de verificació de cada màster universitari especifica el nombre i la tipologia de crèdits que& cal matricular cada curs acadèmic (normalment 60 crèdits a temps complet i 30 crèdits a temps parcial).
    La tutoria amb els estudiants és molt important per minimitzar incidències acadèmiques causades per la dificultat en el seguiment dels estudis, modificacions de matrícula i abandonament dels estudis.
  • Controlar l'ocupació de les assignatures per assegurar que arribin al mínim de 10 estudiants matriculats.
Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència