GReNeC-Neurobio (Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament) de la Universitat Pompeu Fabra busca un investigador predoctoral per integrar-se en l'equip de recerca. El projecte de recerca té com a objectiu investigar el paper del sistema endocannabinoide en l'addicció a la cocaïna per explorar noves aplicacions terapèutiques. També ens interessa investigar la influència de l'alteració dels ritmes circadians en l'addicció a la cocaïna.  Els sol·licitants han d'enviar el seu currículum, una carta de presentació i les dades de contacte de dos referències a [email protected] abans del 10 d'Octubre de 2022.

 

GReNeC-Neurobio (Grupo de Investigación en Neurobiología del Comportamiento) de la Universitat Pompeu Fabra busca un investigador pretdoctoral para integrarse en un equipo de investigación multidisciplinar. El proyecto de investigación tiene como objetivo investigar el papel del sistema endocannabinoide en la adicción a la cocaína para explorar nuevas aplicaciones terapéuticas. También nos interesa investigar la influencia de la alteración de los ritmos circadianos con adicción a la cocaína. Los solicitantes deben enviar su currículum, una carta de presentación y los datos de contacto de dos referencias a [email protected] antes del 10 de Octubre de 2022. 

 

GReNeC (Neurobiology of Behaviour Research Group) at the Pompeu Fabra University is looking for a pretdoctoral fellow to be integrated into a multidisciplinary research team. The research project is aimed to investigate the role of the endocannabinoid system in the cocaine addiction to explore new therapeutical applications. We are also interested in investigating the influence of alteration of circadian rhythms on cocaine addiction. Applicants should submit their CV, a presentation letter, and contact details of two referees to [email protected] before October 10th, 2022