1. Quan puc matricular-me d’assignatures d’altres estudis?

La Universitat publicarà a inici de curs les dates dels diferents períodes que estableixi. Podràs consultar-los accedint a l’apartat Calendari o també accedint a la Secretaria Acadèmica, a l’apartat Matrícula=> Automodificació de matrícula.

 

2. Com puc matricular-me d’aquestes assignatures?

Accedint a secretariavirtual.upf.edu, a l’apartat Automatrícula i l’opció Automodificació.

 

3. Puc matricular-me d’assignatures de tots els estudis?

Sí, sempre que s'ofereixin i que no hi hagi incompatibilitats amb assignatures que ja constin com a matriculades en el teu expedient. 

 

4. On puc consultar les assignatures que s'ofereixen?

Pots fer-ho accedint a l’apartat Assignatures d'aquesta web.

 

5. Com puc saber si una assignatura és incompatible amb una altra?

Pots consultar les incompatibilitats de les assignatures a l’apartat específic d'aquesta web.

 

6. De quants crèdits em puc matricular?

Pots matricular-te del màxim de crèdits optatius de mobilitat permès en el teu pla d’estudis.

 

7. Quin serà el sistema de qualificacions i d’avaluació de les assignatures de formació transversal de lliure elecció?

S’aplicarà el que preveu la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i de 9 de maig, de 7 de novembre del 2012 i de 17 de febrer del 2016).

 

8. Puc sol·licitar el reconeixement d’assignatures de les qual m'hagi matriculat com a formació transversal de lliure elecció?

En cap cas pots sol·licitar el reconeixement d’assignatures matriculades com a formació transversal de lliure elecció.

 

9. Puc obtenir el reconeixement d'una assignatura de formació bàsica, obligatòria o optativa del meu pla si l’he cursat prèviament com a formació transversal de lliure elecció en un altre estudi?

Pots sol·licitar el reconeixement, i serà d’aplicació la normativa vigent.

 

10. Puc sol·licitar que assignatures cursades com a bàsiques, obligatòries o optatives en una titulació se'm reconeguin en uns altres estudis com a crèdits optatius de formació transversal de lliure elecció?

No, només es poden reconèixer assignatures pròpies dels plans d'estudis.

 

11. Quin preu té el crèdit de les assignatures cursades com a formació transversal de lliure elecció?

El preu que s'ha de pagar per a totes les assignatures cursades com a formació transversal de lliure elecció és el mateix que el que el Decret de Preus estableix per als teus estudis. Per exemple, si ets estudiant del grau en Biologia i matricules una assignatura d’Humanitats, hauràs de pagar el preu corresponent al crèdit del grau en Biologia.

 

12. Aquests crèdits computen a efectes de Beca?

Sí, a tots els efectes.

 

13. Puc  anul·lar assignatures de què m'hagi matriculat com a formació transversal de lliure elecció?

Només podràs anul.lar assignatures de què t'hagis matriculat com a formació transversal de lliure elecció per causes imputables a la Universitat.