Vés enrere

LSC-UPF Actua elabora els primers materials didàctics interactius per l’aprenentatge autònom de la llengua de signes catalana

LSC-UPF Actua elabora els primers materials didàctics interactius per l’aprenentatge autònom de la llengua de signes catalana

Els materials, pioners a tot al món, consisteixen en un seguit d’activitats de pregunta-resposta automàtica i han estat desenvolupats mitjançant l’eina Kaltura Interactive en col·laboració amb el Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius Pere Barnils

18.05.2022

Imatge inicial

El Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana de la Unversitat ha desenvolupat els primers materials interactius i autocorrectius per aprendre i practicar la llengua de signes catalana (LSC). Aquests suposen l’existència per primera vegada d’uns materials autònoms per aprendre una llengua de signes, en tot el món i en qualsevol llengua. Els materials han estat desenvolupats en col·laboració amb el Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius Pere Barnils del Consorci d’Educació de Barcelona i mitjançant l’eina Kaltura Interactive. “Aquests materials suposen en certa manera una revolució perquè fins ara, l’aprenentatge de la llengua de signes es basava molt en les classes presencials i amb aquests nous materials ho estem obrint a molta més gent, i qualsevol que estigui interessat pot aprendre des de casa”, afirma Gemma Barberà, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i coordinadora de l’LSC-UPF Actua.

Els materials consisteixen en un seguit de vídeos de diferents àmbits, sobre faules, geografia o els sentits. La persona que els visualitza va avançant a través d’unes preguntes. Clicant a la pantalla, pot anar responent-les i rep un feedback instantani, tant si ho ha fet bé com si ho ha fet malament, i en aquest segon cas, se l’anima amb diversos missatges a seguir-ho intentant. Els materials es troben íntegrament en LSC, tant els vídeos com les interaccions, i han estat gravats per un equip de 12 persones sordes i oïdores, 11 de les quals són professorat i antics alumnes de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. “No existeix en el mercat actual, tant nacional com internacional, uns materials didàctics així”, remarca Barberà.

Aquesta iniciativa va dirigida, com explica Barberà, “tant a persones oïdores que tinguin interès a aprendre la LSC com a infants sords que van a l’escola però no tenen uns materials per aprendre la llengua de signes, perquè allà no se’ls ensenya de forma reglada”. Però també, afegeix, “a persones que tinguin la llengua de signes com a llengua nativa, com una forma d’entreteniment”. Per tant, remarca, “tenim un gran interès en arribar a tot tipus de públic i que aquests materials també aixequin interès a les persones oïdores”.

Gemma Barberà: “tenim un gran interès en arribar a tot tipus de públic i que aquests materials també aixequin interès a les persones oïdores

Barberà explica que aquests materials són “un exemple clar de transversalitat educativa a través d’una metodologia innovadora d’aprenentatge que posa l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge tot difonent el coneixement més enllà de la universitat”. Fins ara, com explica, l’eina Kaltura Interactive es trobava a disposició del professorat per utilitzar-la amb l’alumnat de la Universitat, però ara han “aconseguit treure-ho fora i posar-ho en una web, a disposició de qualsevol persona interessada, també de fora de la UPF”.

Un projecte amb moltes potencialitats

Una de les finalitats principals d’aquests materials, com explica Barberà, és ampliar-los a mesura que passa el temps. “El que hem fet ara és una prova pilot, que està funcionant molt bé, ja hem rebut molts elogis i cartes de felicitació, de gent de tot tipus i de tot arreu, no només de Catalunya”.

Gemma Barbera: “Aquests materials suposaran un abans i un després, i a partir d’ara els podrem ampliar i fer-ne molts més”

“Jo crec que aquests materials suposaran un abans i un després, i a partir d’ara els podrem ampliar i fer-ne molts més”, assegura Barberà. “Ja ens han començat a contactar centres d’aprenentatge de llengua de signes d’Europa i d’arreu del món per compartir la nostra experiència i fer projectes paral·lels al nostre amb altres llengües de signes”.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

04. Educació de qualitat
10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit