Vés enrere Com i quan els nadons adquireixen el patró de coordinació entre gest i parla

Com i quan els nadons adquireixen el patró de coordinació entre gest i parla

Ho mostra per primera vegada en un treball de Núria Esteve i Pilar Prieto, investigadores del Grup de d'Estudis de la Prosòdia del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que han publicat a la revista Speech Communication.
18.02.2014

 

nadoprietoimatge4Un estudi recent, fet per Núria Esteve Gibert , doctoranda del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) conjuntament amb Pilar Prieto Vives,  investigadora i coordinadora del GrEP i ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, analitza la coordinació temporal entre gestos i parla en els nadons en unes etapes molt primerenques del desenvolupament del llenguatge: des del període del balboteig fins a la producció de les primeres paraules .

L'objectiu d'aquest treball pioner va ser investigar el procés d'adquisició i desenvolupament del llenguatge en relació amb la coordinació temporal de gestos i parla  i,  els resultats, publicats aquest febrer a la revista Speech Communication , són els primers a mostrar com i quan els nadons adquireixen el patró de coordinació entre gest i parla.

"Cada vegada hi ha més treballs que mostren que l'estudi del llenguatge i la comunicació humana no es pot dur a terme només amb una anàlisi de la parla", explica Núria Esteve coautora del treball.  De fet, les interaccions comunicatives dels significats i les emocions es transmeten a través de la parla i d'elements no verbals (gestos de les mans , els gestos facials o la posició corporal).

nadonuriaesteve " La nostra anàlisi indica que és durant l'etapa de transició entre el període del balboteig i les primeres paraules ( és a dir, abans que el nadó sigui capaç de produir dues paraules juntes una darrera l'altra ) , que el sistema gestual i de la parla ja estan estretament relacionats ", afirma Núria Esteve.

Per a les autores, aquest estudi evidencia la visió que la parla i la gestualitat són dos elements necessaris per estudiar la comunicació humana, ja que cada vegada hi ha més proves que les dues modalitats es desenvolupen alhora i que estan estretament coordinades tant semàntica com temporalment .

S'ha enregistrat el comportament de quatre nadons mentre jugaven

Les investigadores van gravar en vídeo a quatre nadons nascuts en famílies catalanoparlants, mentre jugaven amb els seus pares a casa, des que els nens tenien 11 mesos fins que van complir 19 mesos.

nadopilarprieto En total, es van obtenir més de 4.500 actes comunicatius produïts pels nadons al llarg dels mesos analitzats , a través d'unes 24 hores d'enregistraments , que s'han estudiat des del punt de vista dels gestos i de les propietats acústiques de les vocalitzacions produïdes pels nens .

Aquests enregistraments es van utilitzar per investigar quan comencen els nens a combinar gest i parla,  tal com ho fan els adults,  i si quan combinen les dues modalitats els patrons de coordinació temporal entre gest i parla ja són els adequats.

"S'ha donat especial importància a l'anàlisi de la coordinació temporal entre parla i el gest d'assenyalament , perquè aquest gest és crucial en el desenvolupament lingüístic i cognitiu del llenguatge ja que representa el primer gest comunicatiu que els nadons són capaços d'entendre i produir", han destacat les autores del treball.

A més, s'ha vist que el seu correcte desenvolupament està molt relacionat amb les futures habilitats lingüístiques de l'infant en una etapa més avançada.

Combinació de gest i parla

Durant l'etapa del balboteig els nadons encara produeixen molts casos de gestos sense combinar-los amb vocalitzacions  No obstant això , des del principi del període en què comencen a produir les primeres paraules , els nadons produeixen la major part de gestos manuals en combinació amb vocalitzacions , igual que els adults .

D'altra banda, en analitzar les combinacions de gest i vocalització que els nadons produeixen a aquesta edat primerenca es veu que la majoria dels gestos que es combinen amb vocalitzacions són gestos deíctics amb una intenció comunicativa declarativa - per informar - més que imperativa - per obtenir aquest objecte- .

"Ja en les primeres combinacions de gest amb vocalització , el patró de coordinació temporal de les dues modalitats - que consisteix en sincronitzar l'interval de temps més prominent en el gest díctic amb l' interval de temps més prominent en la vocalització ,  és molt semblant al dels adults " , conclou Núria Esteve.

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la  Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del  Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Articles de referència:

Núria Esteve - Gibert i Pilar Prieto Vives (2014), " Infants temporally coordinate gesture - speech combinations before they produeix their first words ", Speech Communication,  57 , pàgs . 301-316.

Aquest text prové d'una adaptació de l'article publicat a la Plataforma SINC "Señalar es el primer gesto comunicativo de los bebés", 19 de febrer del 2014.

Altres treballs del grup:

Els membres del Grup d'Estudis de Prosòdia també han publicat recentment:

Borràs-Comes, J., Kaland, C., Prieto, P., & Swerts, M. (2014). "Audiovisual correlates of interrogativity: a comparative analysis of Catalan and Dutch", Journal of Nonverbal Behavior, 38, pp. 53-66.

Borràs-Comes, J., Vanrell, M.M., Prieto, P. (2014), "The role of pitch range in establishing intonational contrasts", Journal of the International Phonetics Association 44(1), pp. 1-20.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact