Vés enrere

Filantropia i mecenatge: a la recerca de nous recursos per a la Universitat

Filantropia i mecenatge: a la recerca de nous recursos per a la Universitat

Es posa en marxa el programa UPFund per diversificar les fonts de finançament i establir vincles amb potencials donants.

28.10.2016

 

L’any 2015 la UPF va posar en marxa el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge amb l’objectiu de diversificar les fonts d’ingressos i obtenir recursos addicionals que, davant d’un escenari de restricció pressupostària, permetessin mantenir el model d’universitat. Per a Jaume Badia, gerent de la UPF i uns dels responsables de la iniciativa, “la posada en marxa d’UPFund és important perquè representa un primer pas essencial: posar les bases que han de fer possible establir vincles de cooperació amb els donants potencials.”

Tradicionalment, l’existència de programes de fundraising en universitats espanyoles ha estat escassa i molt concentrada en institucions privades i escoles de negoci. “L’escassetat de referents ens ha permès dissenyar el programa gairebé des de zero”, explica Pau Fernández, responsable d’UPFund. I continua: “Hem après que els donants no volen aportar diners a la universitat en general, sinó a projectes i a causes concrets, i han de saber en tot moment a què es destina la seva aportació”. La transparència, el retiment de comptes, l’agraïment i el reconeixement als donants són pilars fonamentals d’UPFund.

Els beneficis fiscals de les donacions és un tema rellevant i desconegut per gran part del públic no expert. Des del 2016 ja és possible desgravar fins al 75% o el 35% dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica. “Malgrat la millora de la normativa, aquesta continua sent clarament insuficient i molt poc incentivadora, si realment es vol apostar per construir una cultura de mecenatge i filantropia avui pràcticament inexistent”, afirma Badia. Hi ha cert marge de millora, per exemple, en les deduccions addicionals que la Generalitat permet aplicar a instituts i centres de recerca, però no a les universitats. “És evident que les universitats també fem recerca de qualitat. Sembla doncs incongruent que, fiscalment, aquesta activitat no es tracti de la mateixa manera”, assenyala Badia.  “Tot i que -afegeix- sé que els actuals responsables de la Secretaria d’Universitats i Recerca comparteixen aquest criteri.”

A què es destinen els ajuts?

El programa UPFund s’adreça tant a donants individuals com a empreses, i s’articula a l’entorn de sis tipus de projectes. Els anomenats “projectes singulars” aglutinen propostes innovadores, de caràcter estratègic i transversal. Moltes de les activitats del 25è. aniversari s’emmarquen en aquest eix, com la celebració de la I Trobada d’Alumni, la posada en marxa d’UPF Art Track o la celebració de la cimera de joves universitats amb Times Higher Education. Entre els nous projectes destaquen l’impuls de la Càtedra Pompeu Fabra, la rehabilitació del Dipòsit de les Aigües o la reposició d’una pintura mural de Perico Pastor. Els projectes de recerca inclouen iniciatives de tots els àmbits de coneixement que cerquen finançament extern. A través del portal UPF Knowledge és possible filtrar aquestes iniciatives per disciplines i grups de recerca. Les càtedres d’empresa centren la seva activitat en la divulgació de coneixement a l’entorn d’un tema d’interès per a la universitat i l’empresa, i afavoreixen una col·laboració a llarg termini, atès que la càtedra respon als interessos, reptes i necessitats d’ambdues institucions. El Fons de Beques UPF és un nou instrument que permetrà a la Universitat completar i incrementar el volum de recursos que en l’actualitat destina als diferents programes d’ajuts a l’estudi, com són els ajuts per a situacions sobrevingudes; el programa de beques salari, que destina un ajut addicional en concepte de “salari” que complementa la beca Equitat per a aquells estudiants amb situacions econòmiques més vulnerables; o les exempcions en la matrícula per als estudiants amb matrícula d’honor del batxillerat. Els projectes solidaris permeten finançar iniciatives vinculades amb la solidaritat, l’emprenedoria social, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat. Finalment, els projectes internacionals, en preparació, permetran impulsar la internacionalització de la Universitat en diversos camps.

Per què donar a la UPF?

Rita Wing 

La seva donació s’ha destinat a finançar la matrícula completa d’un estudiant del màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat.

Per construir una societat ètica i lliure necessitem fomentar disciplines com les humanitats

 

Maria Lluïsa Pachán  

Les seves donacions al CEXS han permès finançar  beques de doctorat i adquirir equipament científic d’avantguarda, com ara un seqüenciador de l’ADN.

El progrés del món depèn dels avenços científics

 

Antonio Gallardo

La seva donació s’ha destinat al Laboratori d’Arqueologia, que treballa  en una excavació a la ciutat de Tir, al sud del Líban.

L’esforç que realitzen aquests recercadors, moltes vegades en zones on hi ha conflictes bèl·lics, s’ha de posar en valor

 

Associació Pompeu Farra

La seva donació s’ha destinat al programa d’ajuts per a situacions sobrevingudes, adreçat a estudiants que es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula.

 

 

Campanya per a beques adreçada als antics alumnes

El programa Alumni inicia aquest setembre una campanya de captació de fons entre els graduats per al Fons de Beques UPF. Per a Anaís Tarragó, directora adjunta de la Fundació UPF i una de les promotores de la iniciativa, “la col·laboració dels antics alumnes és important perquè ells saben què suposa estudiar i gaudir de l’experiència a la UPF i, per tant, en són els millors ambaixadors. Amb el lema ‘Dóna una oportunitat al talent’, volem que els nostres graduats puguin donar l’oportunitat a algú altre de gaudir de la mateixa experiència”.

Durant la campanya s’informarà els antics alumnes dels beneficis fiscals de les seves donacions. Contribuir al fons de beques amb una aportació anual de 150 euros només té un cost de 37,5 euros per al donant, atès que els 112,5 restants són deduïbles fiscalment. Per a Tarragó, “aquesta donació equival a poc més de deu cèntims al dia, deu cèntims que poden donar una oportunitat al talent que, d’altra manera, no seria possible”. 

Vídeo de la campanya

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF