Vés enrere La UPF posa en marxa un pla d’estalvi i eficiència energètica en els seus edificis

La UPF posa en marxa un pla d’estalvi i eficiència energètica en els seus edificis

La Universitat reforça les actuacions per reduir el consum energètic, amb i sense necessitat d’inversió prèvia, entre les quals hi ha la substitució de lluminàries fluorescents per panells de tecnologia LED, que ja s’ha iniciat. Per desplegar aquest pla, que engloba el període 2023-2024, i que preveu un estalvi de fins al 9,6% del consum anual previst, el gerent de la Universitat va dictar una instrucció, que inclou un llistat d’accions i recomanacions concretes.

30.06.2023

Imatge inicial

La conjuntura provocada per l’extraordinari increment del cost de l’energia i la situació crítica del mercat en el sector ha obligat la UPF a reforçar les mesures per reduir el consum energètic dins de les seves instal·lacions, i així pal·liar el desequilibri que aquest circumstància pot provocar al pressupost de despesa corrent.

Amb aquest objectiu, la Universitat ha elaborat el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2023, en el qual es descriuen, d’una banda, les especificitats de les instal·lacions consumidores d’energia (principalment climatització i enllumenat), tant pel que fa a la seva arquitectura, model de gestió i de contractació de subministraments, i de l’altra, es proposen actuacions d’estalvi energètic (amb necessitat d’inversió prèvia o sense) durant el període 2023-2024.

“Per al període 2023-2024, entre les actuacions que requereixen inversions i les que no, es preveu un estalvi de fins al 9,6% del consum anual previst”

Per desplegar aquest pla, aprovat pel Consell de Direcció de la UPF el passat mes de març, la Gerència de la Universitat va dictar una instrucció, en la qual es concreten diverses accions i recomanacions, adreçades a aconseguir una reducció dels consums energètics en els edificis dels campus.

Segons afirma la instrucció signada pel gerent de la UPF, Oriol Escardíbul, “per al període 2023-2024, entre les actuacions que requereixen inversions i les que no, es preveu un estalvi de fins al 9,6% del consum anual previst. L’estalvi energètic de la UPF és responsabilitat de tota la comunitat universitària: amb la implicació de tothom es podrà aconseguir una Universitat més eficient i sostenible, a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús de les instal·lacions”.

Mesures que requereixen inversió i altres que no

Dins el primer grup de mesures detallades en al Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, recentment la Universitat ha començat a fer treballs de substitució de lluminàries fluorescents per panells de tecnologia LED, concretament en els 84 despatxos de l’estructura “flotant” de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella, i en els passadissos i distribuïdors de l’edifici docent del campus Mar: en el primer cas, permetrà un estalvi de consum d’uns 1.000 kW a l’any i una reducció d’emissions de 0,14 Tm de CO2, a més de millorar el confort visual dels usuaris; i en el segon cas, s’estima un estalvi de 2.800 kW i una reducció de 0,4 Tm de CO2. La propera actuació de substitució de llums fluorescents està prevista de cara al mes d’agost a la sala principal de la Biblioteca de l’edifici Jaume I.

Altres actuacions que comporten necessitat d’inversió prèvia (i que haurà de ser assumida per la UPF totalment o de manera parcial, donada l’existència de subvencions) són un projecte d’instal·lació de clima per a l’edifici del Dipòsit de les Aigües, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la millora de l’aïllament dels edificis i la introducció de criteris energètics en el disseny i l’organització dels nous espais.

Pel que fa a les mesures d’estalvi energètic sense necessitat d’inversió, el Pla detalla la optimització del consum mitjançant canvis en el comportament dels usuaris i la reducció de l’ús de determinats espais. Aquests aspectes es vinculen a l’adquisició de nous hàbits de consum energètic, l’optimització de l’horari de funcionament de la climatització dels edificis, la priorització de lloguer d’espais, la implantació de canvis en les temperatures dels edificis o l’ampliació del tancament institucional dels edificis de la Universitat.

Accions i recomanacions per millorar l’eficiència energètica

D’altra banda, la instrucció de Gerència detalla un seguit d’accions i recomanacions adreçades als equips tècnics de gestió dels edificis i a tota la comunitat universitària, entre les quals trobem la revisió de les instal·lacions d’il·luminació als vestíbuls i del funcionament dels termòstats; la desconnexió de les lluminàries generals interiors; la recomanació als usuaris que treballin prioritàriament amb llum natural, quan les condicions ho permetin, i aturar la il·luminació i el clima al sortir dels espais.

La Gerència, coincidint amb l’inici del nou curs 2023-2024, impulsarà una campanya de sensibilització i de bones pràctiques

Altres aspectes contemplats són l’adaptació dels horaris de funcionament de les instal·lacions energètiques a les necessitats reals; la detecció dels equips que es mantinguin encesos sense justificacions tècniques; la prohibició de l’ús de calefactors, estufes i ventiladors no autoritzats; l’ús d’escales en detriment de l’ascensor, o ventilar i climatitzar espais amb l’obertura de finestres. Així mateix, la Gerència, coincidint amb l’inici del nou curs 2023-2024, impulsarà una campanya de sensibilització i de bones pràctiques, adreçada a tota la comunitat universitària, per tal de reduir consums d’energia.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

07. Energia neta i assequible
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació