Vés enrere Com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar les administracions públiques?

Com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar les administracions públiques?

Oriol Mir, catedràtic de Dret Administratiu de la UPF i investigador de l'OBSEI, portarà a terme un projecte de recerca durant tres anys, finançat pel govern d'Espanya, en el qual desenvoluparà un marc jurídic adequat que asseguri la confiança dels ciutadans en la utilització de la IA per part de les administracions públiques.

04.11.2020

Imatge inicial

Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de Dret Administratiu i membre de l’Observatori de l’Evolució de les Institucions (OBSEI) del Departament de Dret de la UPF, és l’investigador principal del projecte de recerca “Inteligencia Artificial Administrativa para un Estado Social y Democrático de Derecho (IAA-ESDD)".

Iniciat el juny del 2020 i amb una durada de tres anys, el projecte va rebre un ajut de 36.000 euros en el marc de la darrera convocatòria (2019) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (I+D+i) 2017-2020 impulsada pels ministeris de Ciència i Innovació i Universitats del govern espanyol.

El projecte formularà propostes concretes d'una possible reforma de la legislació espanyola de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

Els objectius principals de la recerca són, d’una banda, estudiar l’adquisició, creació i utilització d’algoritmes per part de les administracions publiques per a l’elaboració de normes i actes administratius; i de l’altra, oferir un marc teòric i propostes concretes de reforma legislativa que garanteixin el compliment dels principis generals derivats de la clàusula constitucional de l’Estat social i democràtic de Dret, actualment amenaçats per l’ús dels algoritmes.

“La finalitat última del projecte no és altra que desenvolupar un marc jurídic adequat que asseguri la confiança dels ciutadans en la utilització de la IA per part de les administracions públiques i que permeti aprofitar el gran potencial que sens dubte pot suposar per a la millora de la seva activitat i dels serveis que presten", explica Oriol Mir.

Àmbits d'estudi en què aprofundirà el projecte

IAA-ESDD inclourà diverses anàlisis, tant a escala estatal com internacional: un estudi de camp de la utilització d'algoritmes per part d'administracions espanyoles representatives (l'Ajuntament de Barcelona, ​​l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat); un treball detallat de Dret comparat, de Dret de la Unió Europea i del Consell d'Europa (centrat en França, Itàlia, Alemanya, Estats Units i en l'article 22 del Reglament General de Protecció de Dades).

Altres tasques seran un estudi de l'impacte dogmàtic que la utilització d'algoritmes té sobre els principis bàsics i determinades nocions fonamentals del Dret administratiu espanyol, així com un estudi de l'aparició d'un Dret administratiu comú europeu de la IA.

A partir d’aquesta àmplia tasca de recerca, Oriol Mir afirma que el projecte formularà propostes concretes d'una possible reforma de la legislació espanyola de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació