Vés enrere La producció científica de les universitats gairebé s'ha duplicat durant la darrera dècada

La producció científica de les universitats gairebé s'ha duplicat durant la darrera dècada

El 92% d'aquesta producció correspon a les universitats públiques davant del 8% de les institucions privades. Aquestes dades es desprenen de l'últim informe anual de l'Observatori IUNE que s'acaba de publicar i pertany a l'Aliança 4 Universitats (A4U), formada per les universitats Autònoma de Barcelona , Autònoma de Madrid, Carles III de Madrid i Pompeu Fabra.

04.07.2023

Imatge inicial

L'informe anual de l'Observatori IUNE, vinculat a l'Aliança 4 Universitats (A4U), fa un seguiment de la R+D+i del SUE a través de 42 indicadors al voltant de set grans dimensions: activitat científica, anàlisi per àrees de coneixement, capacitat formativa, competitivitat, finançament, innovació i professorat. En general, “s'observa una certa desacceleració en la caiguda dels principals indicadors de rendiment del SUE que es van manifestar els anys propers a l'inici de la crisi financera del 2008, així com la seva recuperació gradual els anys propers al 2020”, indica aquesta publicació.

Pel que fa a la productivitat en investigació, l'informe apunta que ha augmentat durant el període estudiat. En aquest sentit, a partir del 2018, totes les universitats públiques han superat el valor d'una publicació per professor a l'any. La universitat més destacada en aquest àmbit és la UPF, amb una mitjana de més de 4 publicacions per professor. La segueixen a distància la UAB, la UB, la URV, la UAM, la UC3M, la UMH, la UdG i la UV.

La universitat més destacada en productivitat de recerca és la UPF, amb una mitjana de més de 4 publicacions per professor

Pel que fa a les dades de col·laboració científica, aproximadament la meitat de les publicacions es fan amb coautors internacionals, mentre que gairebé un terç de les publicacions es fan amb col·laboracions nacionals. En relació a la producció científica emergent inclosa a l'índex ESCI (Emerging Sources Citation Index), que recull fonamentalment les publicacions d'Art, Humanitats i Ciències Socials, gairebé s'ha duplicat des de l'any 2011, i les universitats públiques són responsables del 89% de la mateixa.

L'impacte de les investigacions dutes a terme per les universitats de l'estat ha crescut al llarg del període estudiat, tenint en compte el nombre de cites anuals. Tot i això, s'ha produït un estancament general en la visibilitat si es contemplen les publicacions en revistes del primer quartil. En canvi, el nombre de publicacions en accés obert gairebé s'ha duplicat respecte de l'inici de la sèrie, i l'any 2021 ha representat un 68% del total de publicacions.

Pel que fa a activitat innovadora, el nombre de patents registrades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha anat baixant des de l'any 2015, arribant al valor mínim de la sèrie el 2020 i remuntant lleugerament l'any 2021.

Pel que fa a l'atracció i la formació de talent, s'observen tendències diferents, ja que mentre que els contractes FPI i FPU decreixen moderadament en el període estudiat, els contractes Juan de la Cierva experimenten un creixement considerable. D'altra banda, els contractes Ramon i Cajal es disparen pel fet que aquesta tipologia absorveix els contractes Juan de la Cierva.

L'Observatori IUNE compta amb el suport del Ministeri d´Universitats, així com d´un elevat nombre d'institucions com l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), el Centre per a el Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Basc (Unibasq).

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació