Publicar al Youtube UPF

Si has produït un vídeo per a la  docència, per a la recerca o de suport a la comunitat universitària i vols que es publiqui al canal Youtube de la UPF, posa't en contacte amb a La Factoria. 

Necessitem una breu descripció i un títol per a afegir a l'entrada del vídeo i a la pàgina de reproducció. També cal indicar el nom i la filiació de les persones que intervenen per a afegir al rètol explicatiu.