Mendoza's Paradigm

Mendoza's book 

  • Transcripció català PDF
  • Transcripción castellano PDF
  • English transcript PDF 

Mendoza's model 

  • Transcripció català PDF
  • Transcripción castellano PDF
  • English transcript PDF