18-19 de Juny 2020. Facultat de Dret, Campus Ciutadella, Barcelona 18-19 de Juny 2020. Facultat de Dret, Campus Ciutadella, Barcelona

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Matrícula gratuïta i inscripció obligatòria a: 

                                                                                              Inscripció

                          

Degut a l'aforament limitat (130 persones),  s' atendràn

        les inscripcions per  rigurós ordre de recepció.

      Presentació de comunicacions

                                                                                                                                     

Podeu veure el detall del Congrés en aquest programa.

La prova pericial és la fundamental en aquells processos en els que el jutge necessita coneixements científics, tècnics o especialitzats. En aquest Congrés, s'analitzarà la rica problemàtica que aquesta prova planteja en els tribunals i es formularàn propostes de millora.