26 i 27 de Novembre 2020. 26 i 27 de Novembre 2020.

        

   

El Congrés es farà en la modalitat en línia i es podrà seguir a través de l'enllaç que us comunicarem properament.               

 

 

                              Matrícula gratuïta i inscripció obligatòria a: Inscripció                                                

                    

 

                                                                                                                    Podreu veure el detall del Congrés en aquest programa.

La prova pericial és la fundamental en aquells processos en els que el jutge necessita coneixements científics, tècnics o especialitzats. En aquest Congrés, s'analitzarà la rica problemàtica que aquesta prova planteja en els tribunals i es formularàn propostes de millora.