Coordinadora del Workshop titulat “Les revistes polítiques en la transició: l’exercici periodístic en el repte democràtic”, 24/11/2017, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Co-directora de la Jornada d’anàlisi de la construcció del relat sociopolític del Procés català a la premsa internacional, 27/06/2017, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Co-directora i Co-coordinadora de jornades internacionals audiovisuals a la Universitat de Vic, DobleClick (www.dobleclick.cat), Vic 16-18 març de 2010 (1a edició); 30 i 31 de març de 2011 (2a edició); 27-29 març 2012 (3a edició).

Directora i coordinadora principal de Summer School-Seminar in Media & Nationalism 2008. www.uvic.cat/mediaandnationalism (7-11 juliol de 2008)

La coordinació és compartida amb Iker Merodio, de la UPV-EHU.
Projecte d’anàlisi de quatre casos de conflictes nacionalistes (català, escocès, basc i nord-irlandès) on hi ha participt 19 professors experts de 3 universitats catalanes (UAB, URV i Uvic), de la UPV-EHU, de la Queen’s University of Belfast i la Stirling University.

El projecte va incloure sessions teòriques i un seminari-workshop.