Back TFG: Face transfer: animació d’avatars facials.

TFG: Face transfer: animació d’avatars facials.

TFG: Face transfer: animació d’avatars facials.
Mitjançant l’aprenentatge de models facials (avatars) i la detecció de punts facials d’un altre usuari, s’implementarà una tècnica coneguda com a “face transfer” mitjançant la qual es poden animar els models apresos.

Mitjançant l’aprenentatge de models facials (avatars) i la detecció de punts facials d’un altre usuari, s’implementarà una tècnica coneguda com a “face transfer” mitjançant la qual es poden animar els models apresos.

Es pot visualitzar la detecció i seguiment de punts facials a un usuari. A les altres files es visualitza com es deformen els models apresos mitjançant la informació extreta dels punts facials. La figura s’ha extret de [1].

La primera fase consistirà en la lectura i implementació en MATLAB de l’artilce descrit a [1] o similar i la segona la implementació en temps real utilitzant tecnologies HTML5. Aquest projecte es realitzarà utilitzant tècniques de Visió per Computador i Reconeixament de Patrons.

[1] Saragih, Jason M., Simon Lucey, and Jeffrey F. Cohn. “Real-time avatar animation from a single image.” Automatic Face & Gesture Recognition and Workshops (FG 2011), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011.