Vés enrere Producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius: el cinema espanyol del final de la dictadura a la post-transició (1975-1992)

Producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius: el cinema espanyol del final de la dictadura a la post-transició (1975-1992)

Producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius: el cinema espanyol del final de la dictadura a la post-transició (1975-1992)
Estudi centrat en la producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius del cinema espanyol durant la transició i la post-transició.

Projecte I+D finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació

REF: PID2021-124377NB-I00

 

 

Aquest projecte investiga les formes de representació de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius, a partir del cinema i les sèries de televisió produïdes a Espanya en l'arc temporal que va del final de la dictadura a la post- transició. El punt de partida és el pensament i els debats sobre la representació de les dones que sorgeixen des de les teories feministes durant la Transició, en revistes com Vindicació (1976-79). Aquestes idees són silenciades dins del discurs i la narrativa que domina aquesta etapa de transformació històrica. Són, no obstant això, l'avantguarda que anuncia la voluntat de moltes dones de participar activament en la creació d'un nou ordre de convivència. Amb esperit crític, qüestionen l'imaginari que considera a les muses del “destape” com a símbols de l'obertura democràtica i la llibertat sexual, i reivindiquen subjectivitats diferenciades i noves formes de desig pròpies de les experiències de les dones.

El projecte proposa veure si aquestes idees s'encarnen i despleguen en la construcció dels personatges i la interpretació de les actrius, a través de l'anàlisi de l'evolució d'una jove generació d'actrius (Victoria Abril, Carmen Maura, Charo López, Ángela Molina o Ana Belén, entre altres) que debuta a la fi de la dictadura, i que durant aquest període aconsegueix la fama, la maduresa i el domini interpretatiu, alhora que es converteixen en icones. Els resultats esperats es resumeixen en:

a) Una cartografia de motius narratius i motius visuals del cinema espanyol del període estudiat, que permeti identificar les diverses representacions de les dones en relació al treball, la classe, la família, el sexe, l'amor, la violència sexista i els drets civils.
b) Una anàlisi de les formes de construcció de la interpretació de les actrius i de la narrativa de personatges de gran riquesa, diversitat i complexitat que són subjectes de desitjos i se sincronitzen amb els processos de canvis culturals des de les noves formes de subjectivitat femenina.
c) Una relectura de la Història cultural de la transició i post-transició mitjançant la relació entre teoria feminista i literatura escrita per dones, canvis legislatius i sociopolítics, i l'evolució de les estrelles cinematogràfiques.
d) Un estudi sobre la representació de subjectivitats al cinema espanyol del període estudiat, a través de personatges i actrius, de gran diversitat d'edats i tipologies, per a generar documentació sobre la pràctica i direcció d’actors, i la creació de narratives connectades amb formes contemporànies de l'audiovisual realitzat per dones.
e) Un estudi sobre la funció activa de les actrius en la crítica dels estereotips, i el control de la pròpia imatge, l'expressió emocional i la producció de noves subjectivitats que, seguint a Teresa de Lauretis (2000), contemplin totes les diferències i les contradiccions existents dins del feminisme
f) La reafirmació d'un model de relectura fílmica de la Història del cinema espanyol que incorpora el paper de les actrius en el discurs i el procés creatiu.

Aquesta recerca vol possibilitar una major sensibilització entre la ciutadania respecte a la manera en què s'ha construït la Història del cinema en relació a la filmació de les dones i de les seves subjectivitats, reivindicant el treball creatiu de les actrius i també totes aquestes històries i idees d'escriptores i pensadores d'enorme valor que van ser marginades de les narratives oficials de la nostra Història. Per aquesta raó, s'ha dissenyat un conjunt variat i extens d'activitats de difusió, impacte i internacionalització en múltiples àmbits, entre les quals consten la publicació d'articles científics, una monografia o la participació i organització de Congressos. També es realitzaran activitats de divulgació pública, com són la difusió de muntatges i vídeo-assajos, presentacions, projeccions i la creació i distribució de materials pedagògics.