Vés enrere Mutacions dels Motius Visuals en l’Esfera Pública. Representacions del poder a Espanya 2017-21: pandèmia, canvi climàtic, identitats de gènere i conflictes racials

Mutacions dels Motius Visuals en l’Esfera Pública. Representacions del poder a Espanya 2017-2021: pandèmia, canvi climàtic, identitats de gènere i conflictes racials

Mutacions dels Motius Visuals en l’Esfera Pública. Representacions del poder a Espanya 2017-2021: pandèmia, canvi climàtic, identitats de gènere i conflictes racials
Estudi que vol identificar els motius visuals recurrents en l’esfera pública, indagar en els seus processos de producció i analitzar la seva difusió a les xarxes socials a Espanya.

Projecte I+D finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació

REF: PID2021-126930OB-I00

 

 

El concepte del motiu visual fa al·lusió a un patró iconogràfic de representació cultural que es transmet i es reinterpreta a través de la història de les imatges i que fomenta el reconeixement narratiu i emocional. Aquest projecte parteix de la premissa que les imatges que encarnen les representacions del poder en mitjans de comunicació i altres instàncies de l'esfera pública s'articulen a través de motius visuals. La hipòtesi és que existeix un conjunt organitzat de motius que es pot sistematitzar per a representar situacions habituals en l'esdevenir de la vida pública, com la investidura presidencial, la fallida empresarial o l'ocupació d'una plaça pública.

En el transcurs dels últims cinc anys, la construcció visual de l'esfera pública ha experimentat una transformació radical entorn de quatre vectors essencials: la pandèmia, la sensibilització davant del canvi climàtic, la rearticulació de les identitats de gènere i els conflictes racials. A partir de l'estudi d'aquests vectors, el projecte es proposa analitzar els motius visuals en el context de la mutació experimentada per les representacions del poder en l'esfera pública a través d'imatges difoses en premsa, mitjans digitals i informatius televisius a Espanya entre 2017 i 2021. En aquest sentit, la pandèmia ocasionada pel virus SARS-COV-2 ha mostrat una tragèdia col·lectiva sense la imatge d'una Pietat capaç de condensar el dolor de la comunitat. Així mateix, la iconografia amb la qual es representa el canvi climàtic ha anat desplaçant-se des de les imatges d'acumulacions de plàstic a infografies, a les manifestacions de #FridaysforFuture.

En primer lloc, el projecte identificarà els motius visuals recurrents en els mitjans informatius espanyols per a representar els fets més significatius de l'agenda mediàtica entorn dels quatre vectors assenyalats, a fi de traçar un mapatge de la transformació experimentada per la iconografia de l'esfera pública entre 2017 i 2021. En segon lloc, s'indagarà en els processos productius de creació i selecció d'imatges que afecten la representació del poder i al seu retorn a la ficció. Per a això, es realitzaran entrevistes a professionals dels mitjans de comunicació, xarxes socials, comunicació corporativa, cinema i televisió. En tercer lloc, s'analitzarà l'apropiació i difusió dels motius visuals per part de la ciutadania a través de les xarxes socials, com a mitjans per fomentar la cultura participativa en l'esfera pública contemporània.

El projecte pretén conscienciar a ciutadania i professionals sobre l'ús de patrons expressius en les imatges de l'esfera pública. Per a això, inclou la construcció d'un arxiu en línia de motius visuals, el disseny i producció de dues nanoMOOCS, una exposició, un llibre i un toolkit educatiu. Aquest projecte entén l'esfera pública com un àmbit de contínua negociació d'imatges i significats entre institucions, mitjans, professionals i ciutadania, i posa en primer pla l'especificitat d’allò visual com a vehicle de representació del poder, de la seva crítica i de les transformacions del present.