Nota biogràfica

Jaume Casals (Barcelona, 1958) ha estat rector de la Universitat Pompeu Fabra entre el 2013 i el 2021.

Catedràtic de Filosofia a la UPF (des del 2003) i doctor en Filosofia per la UAB (1984).

Membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, abans d'esdevenir rector, fou president del Consell d'Estudis i vicepresident executiu de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) de la UPF, així com vicerector de Postgrau i Doctorat (2001-2005) i de Professorat de la UPF (2005-2009).

 

Trajectòria acadèmica i línies d'investigació

Jaume Casals és autor d'una producció filosòfica que comprèn llibres, articles, capítols d'obres col·lectives i anotacions en obres d'insignes pensadors clàssics, moderns i contemporanis. Ha traduït i ha editat obres de Montaigne, Montesquieu, Berkeley i Bergson, entre d'altres. Algunes de les seves obres més representatives són La filosofia de Montaigne (1986); L'experiment d'Aristòtil. Literatura d'una incursió en la metafísica (1992); El pou de la paraula. Una història de la saviesa grega (1996) i, més recentment, El aprendizaje de la muerte en la historia de las ideas (2010). Ha estat també codirector de la revista L'Avenç, i col·laborador i membre del consell editorial de diferents col·leccions científiques internacionals dedicades a la literatura del Renaixement i a la filosofia.

Les seves principals línies de recerca són la història de la filosofia antiga i moderna, la gènesi grega de la racionalitat contemporània, el conflicte entre la llengua i el llenguatge i, més darrerament, la genealogia de l'humanisme contemporani.

 

Càrrecs de direcció i gestió

Abans d'esdevenir rector, Jaume Casals havia exercit com a president del Consell d'Estudis i vicepresident executiu de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) de la UPF (des del 2009). Prèviament, havia estat vicerector de Postgrau i Doctorat (2001-2005) i de Professorat de la UPF (2005-2009), degà de la Facultat d'Humanitats de la UPF (2000-2001) i director del Departament de Filosofia de la UAB (1990-1992).

Membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans i director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona, Jaume Casals ha estat també president del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 2005-2009) i membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona (1980-1990), entre els càrrecs més destacats.