Vés enrere

Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos (#ciències polítiques) - INSCRIPCIÓ TANCADA

Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos (#ciències polítiques) - INSCRIPCIÓ TANCADA

06.02.2019

 

Descripció

Inscripció tancada

Aquest curs pretén oferir eines per analitzar de manera crítica i metòdica el món que ens envolta, centrant-se en la política i la seva dimensió comunicativa. Saber detectar els elements ideològics, retòrics i polítics darrere de cada missatge no és només una habilitat útil per a futurs estudiants universitaris, sinó també un requisit imprescindible per ser un ciutadà crític en comptes d’un consumidor passiu d’informació. És per això que aquest curs vol oferir nocions de comunicació, de lògica, d’argumentació i de llenguatge, no tan sols per poder entendre el nostre entorn, sinó per poder construir els nostres propis arguments de manera sòlida i ordenada, facilitant així un debat positiu i beneficiós per a la societat.

 

Objectius

 • Fomentar la reflexió sobre els assumptes polítics més presents en la societat, els debats que es generen al seu voltant i la seva dimensió comunicativa.
 • Obtenir eines que permetin analitzar i entendre la lògica, la ideologia i els interessos darrere dels missatges polítics que rebem a través dels mitjans de comunicació, els amics, les xarxes socials, etc.
 • Saber construir els nostres propis arguments de manera lògica i ordenada, comunicant-los de manera efectiva i propiciant una deliberació constructiva.

 

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà

Places: 25

Llengües: català i castellà  

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Preu: 110 €

Lloc: campus de la Ciutadella

Aules: 20.059

 

Metodologia

Es combinarà l’exposició de continguts teòrics amb els exercicis pràctics, com l’anàlisi d’arguments i discursos en vídeos i textos. L’alumnat també treballarà la construcció dels seus propis arguments i la seva exposició en públic, la refutació d’arguments contraris i l’assoliment de consensos entre posicions enfrontades.

 

Programa

1. Argumentació i llenguatge

 • Introducció a l’argumentació. Nocions de lògica formal. Fal·làcies. Valors marc en una conversa. L’Ethos. Estructura i ordre en un discurs. Els Frames.
 • Introducció als límits i biaixos del llenguatge. Conceptes, connotacions, categoritzacions. Definicions col·loquials, definicions autoritatives i definicions operatives.
 • Les dades i les estadístiques: rellevància, fiabilitat i interpretació.

2. Analitzar críticament l’argumentació, el discurs i les idees de moviments polítics, partits i institucions

 • La política: què és? Política institucional vs. política informal/col·loquial. La importància de les sobretaules i les converses informals.
 • La ideologia com a marc de pensament, filtre i drecera cognitiva. Les identitats personals i de grup. La identificació. Brevíssima introducció al comportament polític.
 • Anàlisi política i social: agenda política. Grans debats de les democràcies contemporànies; els eixos d’una qüestió pública contenciosa i els cleavages. Saber detectar qüestions falsament contencioses: el bias towards fairness. Com plantejar una qüestió contenciosa de manera destructiva i de manera constructiva.
 • Anàlisi del discurs polític: argumentació i fal·làcies; llenguatge; valors marc; hegemonia cultural. Elitisme i populisme. Demagògia.

 3. Ètica i deontologia

 • Finalitats de la comunicació. Debats competitius vs. constructius. “Charitable interpretations”. Bombolles socials i comunicatives, caixes de ressonància i tolerància.
 • Llibertat d’expressió i els seus límits. Discurs d’odi. El rol comunicatiu i social de la cortesia i l’insult. Les xarxes socials.

 4. Analitzar críticament el quart poder

 • Els mitjans de comunicació: què eren, què són i què seran. El rol dels mitjans de comunicació en una democràcia: formació de l’opinió pública i agenda-setting.
 • Analitzar una peça periodística. Informació vs. opinió. Línia editorial, rellevància informativa i (auto)censura. Context, objectiu i llenguatge emprat.

Professorat

Sergi Lostao: politòleg i professor associat de Ciència Política a la UPF, formador d’oratòria i debat, inclosos diversos equips universitaris i de secundària en representació de la UPF en competicions de debat.

Adrià Reyes: politòleg i jurista especialitzat en Dret Internacional. Capità, formador i jutge en lligues universitàries i de secundària de debat i oratòria, inclosa la Lliga de Debat de la Xarxa Vives.

Camil Ungureanu: professor agregat de Filosofia Política a la UPF, coordinador del màster en Filosofia Política de la UPF. Les seves àrees d’interès són la filosofia política contemporània, la religió, el dret, la política i l’art, especialment el cinema contemporani i la literatura.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: