Vés enrere Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls! Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (LSC)

Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls! Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (LSC)

16.03.2016

Aprèn llengua de signes catalana (LSC) i podràs signar amb persones sordes, però també amb persones oients en situacions de la vida quotidiana en què la veu no arriba, com ara la discoteca o la biblioteca.

Els objectius del curs, doncs, són assolir el nivell bàsic de l'LSC i adquirir les eines necessàries per continuar aprenent l’LSC de manera autònoma, així com també conèixer totes aquelles característiques que diferencien i comparteixen les llengües de signes i les llengües orals. En finalitzar el curs, els participants es podran comunicar de manera bàsica amb l'LSC, amb persones sordes i oients signants, en situacions de la vida quotidiana.

Programa

  1. Iniciació a l’LSC: signes bàsics de presentació i identificació personal. Ens posem un signom
  2. Característiques gramaticals pròpies de l’LSC
  3. Iniciació a la interpretació: què són els intèrprets i com treballen; practiquem la interpretació amb oracions senzilles
  4. Les relacions de parentesc, rutines, professions, números i aliments bàsics en LSC
  5. Comunitat sorda
  6. Interpretació: àmbits d’interpretació i pràctica

Professorat

 

Delfina Aliaga Emeterio
Graduada en Educació Social per la UNED. La llengua de signes catalana és la seva llengua materna i sempre ha treballat en la docència i en la recerca d’aquesta llengua. Actualment és professora associada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, on desenvolupa la seva activitat docent i de recerca. És professora als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. També és investigadora de la unitat LSC Lab, on fa recerca teòrica sobre la llengua de signes, i membre del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana.

Gemma Barberà Altimira
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professora agregada Serra Húnter del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, on imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades des del 2008. Actualment coordina el Centre d’Estudis LSC-UPF Actua. Els seus àmbits d’ensenyament són la lingüística i l’anàlisi del discurs formal de la llengua de signes catalana (LSC), així com també la gramàtica aplicada a la interpretació de les llengües de signes  Ha impartit docència de grau i de postgrau sobre llengua de signes a la Universitat de Girona i a la Universitat de Barcelona, i cursos en escoles d'estiu a la Universitat d'Hamburg (Alemanya), a l’University College de Londres (Regne Unit) i a la Universitat de Tübingen (Alemanya).

Mireia Isal Serna
Graduada en Traducció i Interpretació (anglès i llengua de signes catalana) per la UPF, i titulada del màster en Professorat. Des del 2015 treballa com a intèrpret de llengua de signes en diferents àmbits com l'educatiu, el polític i l'artístic, entre d'altres. Actualment també treballa com a professora associada als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades de la UPF, on imparteix assignatures d'interpretació de llengua de signes catalana. Forma part del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua i està interessada en la docència de la interpretació de llengua de signes, així com també en les tècniques d'interpretació simultània.

 

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: llengua de signes catalana (LSC) i català

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus del Poblenou

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact