Vés enrere Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls! Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (LSC)

Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls! Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (LSC)

16.03.2016

Aprèn llengua de signes catalana (LSC) i podràs signar amb persones sordes, però també amb persones oients en situacions de la vida quotidiana en què la veu no arriba, com ara la discoteca o la biblioteca.

Els objectius del curs, doncs, són assolir el nivell bàsic de LSC i adquirir les eines necessàries per continuar aprenent l’LSC de manera autònoma, així com també conèixer totes aquelles característiques que diferencien i comparteixen les llengües de signes i les llengües orals. En finalitzar el curs, els participants es podran comunicar de manera bàsica amb l'LSC, amb persones sordes i oients signants, en situacions de la vida quotidiana.

Programa

  1. Gimnàstica dels dits i de la cara
  2. Signes bàsics de presentació i d’identificació personal. Ens posem un signom
  3. Característiques gramaticals pròpies de l’LSC
  4. Comunitat sorda i barreres comunicatives
  5. Construïm oracions en LSC
  6. Vocabulari bàsic d’àmbits quotidians: la família i les relacions personals, les professions, els números, els aliments bàsics
  7. Expliquem un conte en LSC

Professorat

Delfina Aliaga Emeterio
La llengua de signes catalana és la seva llengua materna i sempre ha treballat en la docència i en la recerca d’aquesta llengua. Actualment és professora associada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, on desenvolupa la seva activitat docent i de recerca. És professora als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. També és investigadora de la unitat LSC Lab, on fa recerca teòrica sobre la llengua de signes, i membre del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana.

Gemma Barberà Altimira
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professora agregada Serra Húnter del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, on imparteix classes de llengua de signes catalana als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades des del 2008. Actualment coordina el Centre d’Estudis LSC-UPF Actua. Els seus àmbits d’ensenyament són la lingüística i l’anàlisi del discurs formal de la llengua de signes catalana (LSC), així com també la gramàtica aplicada a la interpretació de les llengües de signes  Ha impartit docència de grau i de postgrau sobre llengua de signes a la Universitat de Girona i a la Universitat de Barcelona, i cursos en escoles d'estiu a la Universitat d'Hamburg (Alemanya), a l’University College de Londres (Regne Unit) i a la Universitat de Tübingen (Alemanya).

Santiago Frigola Segimon
Imparteix classes de llengua de signes des de fa vint anys en centres de diferents nivells. Actualment és professor associat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, on imparteix docència al grau en Traducció i Interpretació i al grau en Llengües Aplicades. Prové d’una família de quatre generacions de sords, fet que implica que la llengua de signes catalana sigui la seva llengua materna. També és investigador de la unitat LSC Lab, on fa recerca teòrica sobre la llengua de signes i membre del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana.

Places: 25

Destinataris:;estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: llengua de signes catalana (LSC) i català

Dates i horari: del 26 al 30 de juny, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus del Poblenou

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact