Presentació Policy brief “La promoció d'habitatge en els plans estatals i els fons Next Generation. La insuficiència d'instruments i pressupost”

Dimecres, 19 de juliol, de 10.30 a 12.00 hores

Auditori de Mercè Rodoreda campus de la Ciutadella