La Universitat Pompeu Fabra i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) han creat conjuntament la Càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur, una càtedra d’empresa en la disciplina jurídica-econòmica i social vinculada al sector immobiliari. La Càtedra, que té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió de coneixements en aquest àmbit, quedarà vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i Empresa de la UPF, està situada al campus de la Ciutadella.

Video de la revista 360upf a on es resumeix l'activitat del primer any de la Càtedra: https://www.youtube.com/watch?v=75CQ9V2nWG4

Objectius

1. Impulsar la formació, la recerca i la transferència de coneixement en el sector immobiliari, sent conscients de la transversalitat de l'urbanisme i el sector immobiliari amb altres àmbits econòmics i socials com el turisme, la sostenibilitat o les noves formes de vida.

2. Avaluar en termes econòmics, jurídics i socials, l'activitat del sector així com les polítiques econòmiques que afecten el sector immobiliari. Ser un altaveu i divulgar la recerca científica que permet avaluar aquestes polítiques públiques, amb l'objectiu d'impregnar el debat de política econòmica d'arguments i recomanacions basats en l'evidència científica internacional.

3. Aportar dades de l'activitat del sector que permetin conèixer la seva situació conjuntural i estructural així com l'impacte que tenen determinats fenòmens econòmics i socials.

Activitats

1. Recerca i transferència del coneixement: Alguna d'aquestes accions són: definició de línies de recerca conjuntes; realització de tesis doctorals conjuntes; cooperació per a l'obtenció de projectes competitius nacionals i internacionals; informes d'activitat i situació del sector; doctorats industrials; avaluació de polítiques econòmiques que afecten el sector immobiliari; realització de seminaris i workshops científics; promoció de la realització de publicacions científiques.

2. Formació: Algunes d'aquestes accions són: creació d'un premi al millor Treball Fi de Grau del mercat de la construcció i l'habitatge; creació d'una optativa d'economia de l'habitatge en el grau d'Economia; beca pre-doctoral i/o post-doctoral per a investigadors en economia de l'habitatge; convenis de cooperació educativa APCE-UPF per a estudiants de grau; conferències per associats i/o d'un postgrau en Habitatge i Urbanisme.

3. Divulgació: participació en premsa escrita, blogs econòmics de prestigi (res és gratis; voxeu; 5cèntims…) ràdio i TV; Jornades de debat (“think tanks”) sobre temes d'actualitat en el sector que requereixin reflexió; jornades de divulgació de les activitats de la càtedra.