Introducció a la traducció espanyola de K. Arrow Social Choice and Individual Values.

Teoría del Desempleo en Keynes y en la Actualidad, Información Comercial Española, Vol. 593, p. 68, 1983.

A l'entorn de la Solidaritat Econòmica amb el Tercer Món, L'Opinió Socialista, Vol. 2, p. 45-51, 1986.

Sobre el Problema del Determinisme en Teoria Econòmica, Invitació a la Teoría Econòmica, X. Calsamiglia i R. Marimon, eds.), Ediciones Ariel, Barcelona.

Discurs d'acceptació del Premi "Rey Juan Carlos de Economía", publicat pel Banc d'Espanya, 1989.

Discurs de resposta com a col·legiat de mèrit al Col·legi d'Economistes de Catalunya, Revista Econòmica de Catalunya, 1989.

Comentaris Sobre la Riquesa de les Regions, Anuari, Vol. 7, p. 56-64, 1989, Societat Catalana d'Economia, Institut d'Estudis Catalans.

El Retorno del Viaje, Revista de Economía, No. 7, p. 65-72, 1990. Reimprès a Problemas Económicos de la Unión Soviética (J. Fuentes Quintana, ed), 1991, Espasa-Calpe.

Discurs d' acceptació Doctor Honoris Causa, Universitat d'Alacant, 1992.

La reflexió econòmica del segle XX des del segle XXI, Revista Econòmica de Catalunya, num. 19-20, 1992.

Comentario a la Conferencia de Rafael Repullo (Sobre la independencia de los bancos centrales), Papeles de Economía Española, 1993.

L’Economia de les Ciutats, Barcelona Economia, 20, published by Ajuntament de Barcelona, p. 9-14, 1993.

Ponència amb motiu de l'acceptació del Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació, 1994, núm. 4, Premis de la FCRI, 1994.

Elogi del Creixement Econòmic, El món cap a on anem, Jordi Nadal ed., Eumo Editorial, p. 183-214, 1994.

La mundialització dels mercats: algunes implicacions, Revista Econòmica de Catalunya, Vol 25, 1 de maig 1994.

Sobre el caràcter Obligatori i Universal de l'Assegurança de Salut, Anàlisi Econòmica de la Sanitat, Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya, G. López Casasnovas Ed., p. 63-75, 1994.

L'Anàlisi Econòmica i el Dret, Iuris, Quaderns de Política Jurídica, Vol. 3, p. 73-85., 1994.

Una Reforma Estructural Necessària: la Relació Catalunya-Espanya, Revista Econòmica de Catalunya, Vol. 34, p. 9-16, 1998. Reimprès a Catalunya i Espanya, una Relació Econòmica i Fiscal a Revisar. G. López-Casanovas Ed., Ed. Proa, p. 127-150, 1998.

Un desafío para Europa: crecer en la diversidad, (Cicle de Conferències: Un horizonte para España), El tiempo que llega, once miradas desde España, José Luis Delgado, ed., "La Caixa", Servei d'Estudis, 2007.

Sobre el Premi Nobel d'Economia Concedit a Robert Aumann i Thomas Schelling Els Premis Nobel de l'Any 2005, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 2008.

Keynes, sus nietos y los nuestros, Discurs d'entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, març 2009.

La Teoría del Equilibrio General, in Sobre la Economía y sus métodos, Ed. J.C. García-Bermejo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ed. Trotta, 2009