8. Innova

BIOM, biomaterials per a una indústria més sostenible

Solucions creatives per a reptes científics, tecnològics i culturals

min

BIOM és una empresa biotecnològica que investiga, desenvolupa i produeix biomaterials per a la indústria. Es va crear com a spin-off de la UPF a finals del 2019, per l'interès de trobar biomaterials alternatius i biodegradables a productes convencionals com els adhesius, les cel·luloses, els plàstics, etc., que tenen components tòxics i/o que generen residus contaminants i poc degradables.

Moltes empreses necessiten productes i components que impliquen processos d'obtenció no sostenibles ni ètics. “El nostre mètode per obtenir els nous biomaterials és net (no genera residus durant la seva producció), circular i respectuós amb el medi ambient, per la qual cosa proporcionem una alternativa ecològica i sostenible”, explica Ramon Farré-Escofet, CEO i un dels fundadors de l'empresa.

A BIOM integren el coneixement multidisciplinari en enginyeria, biologia molecular i biotecnologia per produir matèries primeres d'interès industrial a partir de l'aprofitament de restes orgàniques. “Abans de començar a produir les molècules necessitàvem un medi de cultiu per fer créixer els microorganismes, que obtenim a partir d'un extracte enriquit de microalgues (cianobacteris) i constitueix el primer producte de la nostra empresa”, explica Javier Macía, CTO, cofundador de BIOM i investigador principal del Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques de la UPF.

A BIOM integren el coneixement multidisciplinari en enginyeria, biologia molecular i biotecnologia per produir matèries primeres d'interès industrial a partir de l'aprofitament de restes orgàniques.

Ficogenic Broth és un medi de cultiu d'alt rendiment perquè creixin tots els microorganismes, tant llevats com bacteris. Està lliure de components d'origen animal i/o vegetal, i sortirà al mercat a finals d'any. Pot ser útil per a centres de recerca o empreses que produeixen bacteris i llevats. En aquest moment, estan investigant el seu comportament en cultius cel·lulars (tant vegetals com animals), amb bons resultats al laboratori, la qual cosa els permetrà introduir-ho en altres sectors d'interès.

“Utilitzant aquest medi de cultiu també estem treballant en la producció de cel·lulosa d'origen bacterià”, detalla Macía. La cel·lulosa s'usa molt en indústria, en sectors com per exemple el cosmètic, mèdic, tèxtil, o en l’automobilístic per reforçar les estructures dels cotxes. Fins ara, té un origen vegetal, la qual cosa contribueix a la desforestació. “Aquest nou producte es diu Nanulose i estem treballant per aconseguir produir-lo a gran escala i a molt baix cost”, afegeix Macía. Tenen previst introduir-lo en el mercat durant el primer trimestre del pròxim any.

Finalment, pensant en un futur a curt termini de l'empresa, “estem desenvolupant altres projectes com la producció de plàstics bacterians biodegradables, adhesius o algues productores del medi de cultiu”, conclou Macía.

El nostre mètode per obtenir els nous biomaterials és net (no genera residus durant la seva producció), circular i respectuós amb el medi ambient, per la qual cosa proporcionem una alternativa ecològica i sostenible

La UPF va donar suport a la creació de l’spin-off en el marc de la seva aposta per la transferència de coneixement i tecnologia a la societat. Ho va fer mitjançant la seva oficina de transferència, la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, i l'empresa de gestió de la innovació UPF Ventures, impulsada i participada per la mateixa Universitat. Bioinspired Materials també va guanyar ex aequo el premi a la transferència de coneixement 2019 del Consell Social de la UPF.

A més, el projecte va rebre un ajut en la categoria ‘Producte’ del programa Indústria del Coneixement (referència 2018 PROD 00020), que concedeix l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya per impulsar l'arribada al teixit productiu del coneixement generat en l'entorn científic català. Bioinspired Materials també va ser una de les propostes seleccionades per Barcelona Activa per entrar en la seva acceleradora de projectes de base tecnològica, on ha rebut assessorament, suport i formació per afavorir la creació de l'empresa.

BIOM ha estat reconeguda com a Empresa Innovadora de Base Tecnològica (EIBT) per l'Associació Nacional de CEEI espanyols (ANCES).