7. Innova

LUCID Technologies: tecnologia per millorar automàticament el color de les produccions cinematogràfiques

Neix una spin-off de la Universitat Pompeu Fabra, liderada per Marcelo Bertalmío, investigador del Grup de Recerca en Processament per al Realçament de la Imatge Cinematogràfica, amb el repte de fer més eficient la correcció del color de les imatges de cinema i de vídeo.

min

“Una de les característiques diferenciadores de les grans pel·lícules és l’ús del color. Capaç de transmetre ambients, atmosferes i sentiments, per exemple, és molt fàcil, fins i tot per a una persona neòfita, distingir entre Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, i qualsevol pel·lícula d’Spike Lee només mirant un sol fotograma. Això es deu a l'ús del color d’aquestes pel·lícules", expliquen els creadors de l'empresa LUCID Technologies.

No obstant això, poder crear una bona correcció de color en cada un dels plans, fins ara, només estava en mans de les grans produccions i significava destinar una gran quantitat de recursos en la postproducció de les pel·lícules.

Per automatitzar, i alhora democratitzar, aquest procés totalment manual, el passat mes de gener es va fundar LUCID Technologies, una spin-off de la UPF promoguda per Marcelo Bertalmío, Gino Bollaert, Tobias Webster, Jordi Joaquim Recort i Bart Huisken.

before after
before after

LUCID Technologies portarà al mercat audiovisual productes informàtics que faran més eficient el procés de postproducció cinematogràfica

LUCID Technologies, gràcies a dues patents internacionals desenvolupades pel Grup de Recerca en Processament per al Realçament de la Imatge Cinematogràfica (IP4EC), que lidera Marcelo Bertalmío al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)  de la UPF, portarà al mercat audiovisual productes informàtics que faran més eficient el procés de postproducció cinematogràfica, millorant de manera automàtica l’aparença estètica de les pel·lícules.

“Vam decidir crear l’empresa perquè les tecnologies que estàvem desenvolupant en el nostre grup de recerca estaven produint resultats millors que els disponibles en la indústria cinematogràfica i, per tant, ens vam adonar que hi havia un buit molt important en el mercat i que nosaltres el podíem ocupar”, explica Bertalmío.

Els fundadors d'aquesta nova spin-off provenen del sector audiovisual, del cinema i del vídeo digital, concretament. I això és important perquè la seva tecnologia està enfocada "a un sector molt professional i molt 'nínxol' de mercat; no és una solució per al mercat de consum, de moment", explica a Jordi J. Recort, un dels cofundadors. En concret, es dirigeix a la correcció de color de cinema i vídeo.

El color és una part important del llenguatge cinematogràfic

"Quan una càmera professional capta una imatge, sembla que aquesta estigui sense “revelar”, perquè optimitza al màxim la qualitat però no dóna color en si mateixa. Per això, cal donar-li no només color, sinó, a més, una estètica determinada", explica Bertalmío, director científic de l’spin-off. Per exemple, en els drames predominen els colors foscos, els blaus i els colors contrastats; però en els programes infantils els colors són molt vius i hi ha molta llum. “El color és una part important del llenguatge cinematogràfic”, assegura.

El primer producte de la companyia serà un programa informàtic que ajudarà els professionals del cinema a fer de manera més ràpida i senzilla una tasca imprescindible en qualsevol procés de postproducció d’una pel·lícula. Aquesta etapa, anomenada technical grade, consisteix a revisar tota la gravació i a corregir allò que sigui necessari perquè les imatges tinguin una aparença natural als ulls dels espectadors en termes d'il·luminació, color i contrast. És un procés que requereix moltes hores de feina. "Tot això es treballa en la fase de postproducció i requereix uns equips molt cars i uns professionals molt especialitzats. Per tant, només poden accedir-hi produccions amb molt pressupost", assenyala Bertalmío.

El programari de LUCID Technologies és capaç de fer una correcció de color de manera automàtica

before after
before after

A més a més, les eines de monitorització utilitzades en els sets de rodatge no emulen prou bé la percepció visual, i la intenció de l’empresa és crear un segon producte que permeti als professionals del cinema veure una representació fidel de com quedarà la pel·lícula després de fer el technical grade. “Així, els directors de fotografia podran controlar de manera més ràpida i precisa l’aspecte de les imatges i podran plasmar les seves idees a les pel·lícules amb més fidelitat”, resumeix Bertalmío.

El programari de LUCID Technologies és capaç de fer una correcció de color de manera automàtica. Recort subratlla que el seu objectiu és "democratitzar" aquesta tècnica amb ajuda de la tecnologia. A més, ja està adaptat a la nova generació de pantalles d'alt rang dinàmic (o HDR, per les seves sigles en anglès). Es tracta d’una tecnologia que s’ha popularitzat força en els últims anys i que ofereix imatges de més qualitat, perquè el contrast és més gran que a les pantalles convencionals, amb negres més foscos, blancs més brillants i colors molt més vius.

Recort puntualitza que amb el seu producte "es genera aquest punt natural o tècnic" de manera automàtica perquè les persones alienes en aquesta tècnica puguin aconseguir una correcció bàsica per a les seves produccions. Però assegura, també, que està enfocat als professionals del color, ja que, en automatitzar la fase inicial del procés manual, "estalvia molt temps" i, aleshores, el professional "només s'haurà de preocupar de buscar l'estil més artístic" de l'estètica de la producció.

Aquestes correccions són, en realitat, fórmules matemàtiques per crear les corbes de color de base. Fins ara, la tecnologia permetia crear una base de correcció per a tota la gravació. Sempre era la mateixa, en els plànols amb llum diürna o nocturna, a l'exterior o a l'interior. Però amb la tecnologia de LUCID Technologies "la corba de color, anomenada LUT (Look Up Table), es genera automàticament després d'analitzar cada pla, de manera que hi ha una adaptació específica per a cada situació de llum".

D'aquesta manera, el cofundador de LUCID Technologies matisa que el seu programari és capaç “d’aprofitar el millor de la càmera professional per a cadascuna de les situacions de llum" dels plànols que es gravin. Això sí, Recort adverteix que el toc més artístic continuarà estant a la mà dels grans professionals. De fet, aquesta tecnologia és ara a les seves mans. En aquests moments, els 'coloristes' professionals estan testant el seu ús abans de llançar el programari al mercat aquest mateix any.

De la recerca bàsica a la transferència del coneixement

Marcelo Bertalmío, investigador principal del grup de recerca IP4EC i director científic d'aquesta spin-off, va idear una teoria a partir de la manera com l'ull humà capta el color i la llum. La idea es va poder dur a terme gràcies a un ajut Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC) i a dos ajuts Proof of Concept, també de l’ERC, per als projectes GAMMAVISION i VIPERCON.

VIPERCON: Emulating visual perception of contrast for image capture, post-production and synthesis. Amb la recerca duta a terme amb l’ajut Starting Grant, Bertalmío va proposar un model de visió per reproduir amb precisió el contrast d’una escena. El mètode és automàtic, és a dir, no requereix que l’usuari seleccioni cap paràmetre, i de poca complexitat computacional, per la qual cosa es pot emprar a temps real.

GAMMAVISION: Gamut mapping Technologies based on vision models és una tecnologia de mapes de gamut basada en la investigació de ciències de visió, que és automàtica, de complexitat computacional extremament baixa (susceptible d'implementació en temps real) i que produeix imatges i vídeos que semblen naturals, sense cap tipus d'halo, colors espuris o artefactes.

"La UPF va veure l'oportunitat de desenvolupar un programari i donar el pas del pla teòric al pràctic amb el seu llançament al mercat"

Les tecnologies es van posar a l'abast de l'empresa mitjançant el finançament obtingut en la primera edició del programa UPF INNOValora, posat en marxa l’any 2018. Es tracta d’un programa que dóna suport a proves de concepte vinculades a projectes de recerca aplicada de la UPF, i que està cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Així mateix, el projecte va rebre un ajut del programa Innovadors 2019, impulsat per la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea a través del FEDER.

La UPF ha donat suport a la creació de la companyia en el marc de la seva aposta per la transferència de coneixement i tecnologia a la societat. Ho ha fet mitjançant la seva oficina de transferència, la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, i de l’empresa de gestió de la innovació UPF Ventures, impulsada i participada per la mateixa Universitat.

before after
before after

El programa UPF INNOValora

UPF INNOValora és el primer programa de la Universitat que dóna suport a projectes de recerca translacional i a proves de concepte vinculats a l’activitat investigadora de la Universitat. Per fer que resultats prometedors provinents de la recerca arribin finalment a la societat, és important disposar de recursos. D’aquí que la UPF, mitjançant la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, convoqués el 2018 la primera edició d’UPF INNOValora, una iniciativa que va néixer amb l’objectiu d’impulsar la valorització del coneixement a través del finançament de projectes de prova de concepte vinculats a resultats de la recerca que es fa a la Universitat i en qualsevol disciplina. 

Àmpliament coneguda com la "vall de la mort", hi ha molta escassetat de finançament per transformar resultats rellevants de recerca en una etapa en què el sector privat els pugui avaluar, desenvolupar i executar, amb l’objectiu final d’impactar en la societat. Els programes de suport a les proves de concepte ajuden a demostrar el valor de la tecnologia, per exemple, mitjançant la construcció de prototips, l’avaluació del potencial comercial o la identificació d’una ruta de sortida al mercat (desenvolupament compartit, llicència a una empresa existent o spin-out).

La iniciativa, totalment en línia amb el Pla Estratègic 2016-2025 i UPF VALORA-Horizon 2025, té com a objectiu promoure la innovació i la transformació social creant sinergies amb la societat i contribuint així al benestar social i a la creació de valor.

En les tres convocatòries fetes fins ara, s’han finançat un total de 16 projectes dels àmbits de les ciències experimentals i de la salut i de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Cadascun dels projectes disposa de fins a un màxim de 30.000 euros per desenvolupar-se. A més a més, des de l’edició d’enguany, el Consell Social cobreix fins a 3.000 euros de despeses en formació en transferència, innovació i emprenedoria dels equips, i també atorga un premi de 5.000 euros al projecte que demostri una millor evolució en relació amb el seu enfocament i impacte esperat al mercat.