•  
 

3. Comunitat

L’aliança EUTOPIA, llavor de les futures universitats europees

A iniciativa de la Comissió Europea, 41 consorcis transnacionals treballen per crear les universitats del futur, promovent la identitat i els valors europeus, i revolucionant la qualitat i la competitivitat de l’educació superior europea. La UPF no n’ha volgut quedar fora i hi participa a través d’EUTOPIA.

“EUTOPIA: un ideal en un espai real. Un ideal que defineix clarament els objectius més ambiciosos de l'Europa d'avui en dia: ciència i cultura d'excel·lència per a un sistema de benestar global”, amb aquestes ratlles es presentava en societat, el passat mes de març del 2019 a Brussel·les, l’aposta de sis universitats europees, entre les quals la UPF, per optar a la convocatòria Iniciativa Universitats Europees de la Comissió Europea.

Mesos de preparació i reunions que van donar els fruits esperats després que la proposta fos una de les seleccionades a tot Europa per participar en el programa pilot. EUTOPIA, el projecte compartit amb les universitats de Göteborg (Suècia), Warwick (Regne Unit), Ljubljana (Eslovènia), Lliure de Brussel·les (Bèlgica) i CY Cergy París (França), ha començat a caminar recentment amb l’objectiu de “configurar una universitat europea real i creïble”, tal com assegura el vídeo de presentació.

EUTOPIA és una aliança d’universitats europees què té per objectiu estudiar la possibilitat de crear una nova institució d’ensenyament superior amb caràcter transnacional dins d’Europa. Actualment, hi ha 41 consorcis similars a EUTOPIA, i cada consorci està integrat per un nombre variable d’universitats: entre cinc i onze cadascun. Disset d’aquests consorcis van ser aprovats en una convocatòria competitiva el juny del 2019 i van començar la seva activitat l’1 de desembre del 2019. La resta, es van aprovar en una segona convocatòria el passat mes de juny del 2020. Es tracta d’una acció de la Comissió Europea per valorar la creació del que es coneix com a Iniciativa Universitats Europees.

Pelegrí Viader, vicerector adjunt al rector i per al projecte EUTOPIA, explica que “tots aquests consorcis estan desenvolupant unes proves pilot amb una durada de tres anys per examinar a fons fins a quin punt universitats de diferents estats europeus poden aconseguir crear un projecte comú que permeti arribar a definir titulacions ‘europees’, amb validesa a tota la UE”. Serien titulacions que possibilitarien a un estudiant de qualsevol universitat membre de l’aliança estudiar en qualsevol de les altres universitats sense entrebancs de tipus administratiu. “Cal tenir present que les normatives reguladores de les universitats són diferents a cada país de la UE i, en alguns casos, amb plantejaments i exigències força diferents. Això, ho fa ja una mica difícil d’entrada”, assegura Viader.

"EUTOPIA representa la mirada cap a Europa que ens ha de permetre dur a terme algunes de les nostres ambicions ja esbossades en les línies del nostre actual pla estratègic: la internacionalització entesa com a lliure presència i circulació de persones entre graus, postgraus i recerca; la possibilitat d'establir joint appointments entre diferents universitats; o crear instituts de recerca i centres de docència compartits”

A més, segons el vicerector, “també es vol explorar fins a quin punt aquestes noves universitats europees —alguns en diuen supercampus— poden ser capaces també de crear una estructura compartida en termes de recerca, de transferència, de mobilitat de recercadors i de personal”. Afegeix que “representa la mirada cap a Europa que ens ha de permetre dur a terme algunes de les nostres ambicions ja esbossades en les línies del nostre actual pla estratègic: la internacionalització entesa com a lliure presència i circulació de persones (estudiants, PDI i PAS) entre graus, postgraus i recerca; la possibilitat d'establir joint appointments (contractes compartits) entre diferents universitats; o crear instituts de recerca i centres de docència compartits”.

I és vital ser-hi des del primer moment si el concepte d’universitat europea tira endavant. Qui no hi sigui, per a Viader, “esdevindrà una universitat d’una divisió diferent i les seves aspiracions hauran de ser molt més locals i sense opcions reals de ser importants en recerca o en innovació; no podran competir en un món molt més internacionalitzat”.

Els companys de viatge

“Warwick, CY Cergy París i la Universitat Lliure de Brussel·les tenien contactes des de feia temps en graus conjunts i interessos de recerca comuns, i ens van venir a buscar quan es va anunciar la convocatòria de la Comissió Europea per crear les universitats europees”, afirma Pelegrí Viader.

Amb Warwick, la UPF ja hi tenia cert contacte a través de temes de recerca. A més, són dues institucions força similars: joves i molt orientades cap a la recerca. D’altra banda, les incorporacions de Ljubljana i de Göteborg, que aporten fortalesa en àmbits diversos, han ajudat a complir un dels requisits rellevants de la convocatòria: aconseguir prou representativitat geogràfica a escala europea. El resultat, una aliança potent i amb una cobertura territorial europea equilibrada d’universitats públiques amb vocació de servei públic i amb l’ambició de poder anar més enllà del que ara mateix s’està fent en ensenyament superior a Europa.

21.913

icona graus

13.646

icona masters

2.056

icona doctorats

2.770

icona PDI

2.013

icona PAS

17.270

icona graus

7.615

icona masters

2.415

icona doctorats

2.636

icona PDI

4.499

icona PAS

10.336

icona graus

1.229

icona masters

1.115

icona doctorats

1.583

icona PDI

701

icona PAS

7.761

icona graus

5.649

icona masters

1.883

icona doctorats

869

icona PDI

1.158

icona PAS

12.906

icona graus

6.086

icona masters

561

icona doctorats

1.063

icona PDI

741

icona PAS

49.150

icona graus

12.779

icona masters

862

icona doctorats

534

icona PDI

2.180

icona PAS

 

Jaume Casals

Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra

“El projecte representa una gran oportunitat per eradicar les barreres universitàries locals i externes, mentals i materials, locals i nacionals, burocràtiques i acadèmiques a Europa. EUTOPIA és una trobada feliç, una aliança amistosa d’universitats que encara respiren i viuen. Es tracta d’una eina útil, òptima per al naixement de les universitats europees del segle XXI: innovadores, respectuoses amb l’entorn local i amb vocació de provocar impactes a escala planetària”.

Igor Papič

Igor Papič, rector de la Universitat de Ljubljana

“EUTOPIA és una nova aliança europea d’universitats que s’esforça per crear una comunitat inclusiva per explorar els reptes locals i globals a través de la investigació i la innovació col·laborativa, i la mobilitat dels estudiants i del personal. Amb el nostre primer projecte pilot, EUTOPIA 2050 - European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy, pretenem convertir-nos en una operació oberta, multicultural i federada de campus connectats que faciliti la lliure circulació de tot el seu personal i estudiants, i la participació vigorosa de tots els ciutadans de les seves comunitats associades.

”EUTOPIA promet un futur de flux de coneixement no només entre els grans estats d’Europa, sinó que inclou les regions auxiliars d’Europa. A més, descentralitza el coneixement des dels seus epicentres acadèmics urbans fins a espais regionals i locals. En aquesta visió d’un futur de l’educació superior, podríem veure el coneixement i la ciència més accessibles i oberts, que és un dels principals objectius d’EUTOPIA”.

Stuart Croft

Stuart Croft, vicerector i president de la Universitat de Warwick

EUTOPIA existeix per construir ponts a tot Europa. La nostra xarxa de campus col·labora en recerca per beneficiar els ciutadans de tot el continent i està desenvolupant una nova forma d’educació superior oberta i connectada que permet una major mobilitat per a estudiants, acadèmics i personal.

Els sis socis ja hem fet passos audaços en la creació de la nostra comunitat acadèmica europea, amb estudiants i personal aprenent, treballant i compartint idees en diversos països ara mateix. Espero amb interès les oportunitats que encara han d’arribar, per a les nostres universitats i per a les nostres sis regions, del reforç de la nostra associació EUTOPIA.

Caroline Pauwels

Caroline Pauwels, rectora de la Universitat Lliure de Brussel·les

EUTOPIA no és un projecte senzill. Al contrari, és un projecte únic, complex i intensiu que pretén transformar profundament les universitats. És únic, perquè és l’expressió de la voluntat de sis universitats sobiranes de passar per un procés d’autotransformació col·lectiva. És un projecte complex perquè el procés afecta tots els aspectes de la universitat. També és un projecte intens, ja que s’ha de fer molta feina en un període curt de temps.

Un dels aspectes distintius d’EUTOPIA és que s’està desenvolupant un nou model educatiu en què el focus ja no està posat en la mobilitat de persones del punt X al punt Z per a un període determinat de temps, sinó en el suport a la creació de xarxes duradores i sostenibles. El nostre model educatiu del futur reunirà acadèmics, estudiants i actors extraacadèmics de totes les universitats associades a EUTOPIA. Junts, cocrearan cursos i material d'aprenentatge en les anomenades comunitats d'aprenentatge connectades. En aquestes comunitats d'aprenentatge connectades a EUTOPIA, els estudiants, el personal i els socis extraacadèmics obtindran un valor afegit i una rellevància substancials cooperant a escala europea.

Ens adonem que per raons de sostenibilitat hem de canviar la nostra política de viatges. Però també hem de reconèixer que EUTOPIA no pot ser només una plataforma digital de col·laboració. ‘Estar allà’ i ‘sentir-se connectat’ continuen sent elements importants de l’experiència educativa. Una mobilitat de curta durada i ben escollida és necessària com a instrument que permeti la participació dels estudiants en experiments o tasques internacionals i per donar suport al personal en la construcció de la connexió necessària entre companys que estiguin disposats a intercanviar pràctiques pedagògiques. De fet, la connexió és un dels pilars principals del model educatiu d’EUTOPIA. Els primers projectes pilot tot just s’inicien ara i estem desitjant començar junts aquest viatge d’aprenentatge.

François Germinet

François Germinet, president de la Universitat CY Cergy Paris

Viure en una societat aparentment canviant exigeix formes proactives i reactives per afrontar els reptes contemporanis que tenim al davant. Junts, les sis universitats membres d'EUTOPIA van demostrar recentment, mitjançant l'organització d'una setmana sencera completament en línia, l’EUTOPIA WEEK, organitzada per la Universitat CY Cergy París, seguida d'una sèrie d’esdeveniments en línia com el seminari d’integració organitzat per Ljubljana, que és capaç de trencar les barreres imposades per la situació de pandèmia. Això ha reforçat la meva creença que EUTOPIA 2050 és el lloc on posem a prova mètodes innovadors de col·laboració, com ara la mobilitat virtual i les activitats combinades, anant més enllà dels models existents per augmentar progressivament la qualitat i l'atractiu de l'educació superior europea.

Eva Wiberg

Eva Wiberg, rectora de la Universitat de Goteborg

Estic encantada que el projecte EUTOPIA 2050 estigui ja en bon camí. A la Universitat de Göteborg, tenim un gran interès i un fort compromís amb la nostra participació a EUTOPIA.

Crec que les nostres col·laboracions internacionals esdevenen encara més importants en aquests moments difícils. Ens hem adaptat al fet que no ens hem pogut reunir en persona durant els primers mesos crítics d’aquest projecte, però seguim avançant. De fet, la pandèmia, fins i tot, ha accelerat i ha donat més urgència a algunes de les activitats clau de l’aliança.

EUTOPIA ofereix una gran varietat d'activitats i abasta totes les dimensions de la vida universitària.

 

Les línies estratègiques i de treball d’EUTOPIA

“Volem ser perdurables en el temps; fins i tot si el somni de creació de la universitat europea es queda en res, hem descobert que volem continuar sent EUTOPIA en el futur. Això s’ha convertit en una de les nostres línies de treball més clares: la definició d’EUTOPIA 2050 com una entitat de dret que confederi les nostres universitats en una sèrie de projectes comuns”, remarca Pelegrí Viader.

”La crisi per la covid-19, però, ha fet que l’aliança replantegi el seu modus operandi, amb la redefinició de la idea central d’internacionalització sostenible. A la pràctica, es tradueix en el lema: “EUTOPIA, digital wherever possible with smart physical mobility where needed”.

”EUTOPIA és una aliança d’universitats emprenedores i orientades al canvi, impulsada a través de reptes, centrada en els estudiants i integrada en el territori. Els seus principis es defineixen en quatre grans eixos:

1. Orientats als reptes del futur

L’aliança serà un impuls per fer dels estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis, ciutadans europeus que aprenguin durant tota la seva vida i que es preocupin i que actuïn per al futur del planeta i la humanitat.

2. Centrats en els estudiants

EUTOPIA proporcionarà oportunitats d’aprenentatge obertes i transformadores, i horitzons ampliats d’expectatives i habilitats, tant a Europa com a tot el món.

3. Atents a la pluralitat i potencialitat de les regions d’Europa

L’aliança construirà fortaleses des dels diferents punts d’origen de les universitats, connectant cultures i contextos, amb l’objectiu de millorar la capacitat i la creativitat europees, i donarà suport per mantenir la preeminència internacional de la innovació i la influència europees.

4. Compromesos amb els principis d’obertura i inclusió

EUTOPIA fomentarà i donarà suport a la cocreació de coneixement, a través de la construcció de recursos oberts i plataformes col·laboratives. Es fomentaran agendes científiques obertes i el patrocini de mecanismes d’accés, mobilitat i inclusió que alliberin el nostre potencial intel·lectual i social.

El pla pilot d’EUTOPIA, definit a tres anys vista, s’organitza en set àmbits de treball, cadascun amb els seus objectius i accions específics. Tots inclouen tres tipus d’activitats diferents (desenvolupament d’estratègies; desenvolupament i implementació d’eines i instruments; implementació de casos pilot).

Els líders dels Working Packages (grups de treball) expliquen els objectiu que persegueixen

El paper dels estudiants

Una característica d’EUTOPIA ha estat la voluntat de ser construïda “bottom up”, és a dir, partint de la comunitat universitària i no des d’una “irradiació” des de dalt. “Això fa que el paper dels estudiants sigui nuclear en el projecte: participen en tots els grups de treball i en les estructures de governança. No podríem fer res sense comptar amb ells”, assegura Viader, vicerector adjunt al rector i per al projecte EUTOPIA.

"Els estudiants són nuclears en el projecte: participen en tots els grups de treball i en les estructures de governança. No podríem fer res sense comptar amb ells”

En aquests moments, EUTOPIA ha constituït gairebé tots els seus òrgans de govern, i els estudiants, fa unes setmanes, van aprovar la seva pròpia estructura de funcionament: un Consell d’Estudiants amb membres de cada universitat i participació en els diversos òrgans de govern d’EUTOPIA: un estudiant a l’Strategic Board (amb els sis rectors, i la secretària general); i dos estudiants a l’Executive Board (amb la secretària general, el project manager, els sis vicerectors d’EUTOPIA i els líders dels grups de treball), a banda de participar en altres òrgans com el Quality Board o l’Educational Board.

Els estudiants ambaixadors expliquen per què s’han implicat en el projecte i què n’esperen

“Amb el PAS i el PDI, estem una mica més endarrerits. És cert que les direccions de Recursos Humans s’han reunit i han discutit el seu rol en el futur funcionament d’EUTOPIA; però encara està per definir la participació dels professors i els membres del PAS en les estructures de l’aliança”, explica Viader.

Les primeres fites de l’aliança

Des de la seva posada en marxa, l’1 de desembre del 2019, EUTOPIA ja ha engegat diversos projectes vinculats a recerca i a docència. Un dels que ha tingut més èxit ha estat la iniciativa EUTOPIA-TRAIN, que ha aconseguit captar 2 milions d’euros de fons competitius del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea. La proposta donarà suport a la innovació acadèmica amb impacte social; i té com a objectiu integrar comunitats i estructures de recerca i innovació d’EUTOPIA i obrir-les a la societat, les empreses, els estudiants i els responsables polítics. El projecte vol vincular les comunitats de recerca de les universitats de l’aliança amb les necessitats locals i internacionals de múltiples parts interessades, en tres nivells de formulació: agenda de recerca, execució i difusió dels resultats.

També en recerca és rellevant la posada en marxa de l’EUTOPIA Researcher Mobility Program, una iniciativa que vol fomentar les col·laboracions en recerca i permetre compartir coneixements i infraestructures i desenvolupar activitats conjuntes com publicacions comunes, tutorització de doctorats, sol·licituds conjuntes de fons de recerca… El programa permetrà a cada universitat de l’aliança finançar un mínim de quatre projectes de mobilitat investigadora, per a un total de 24 visites de recerca durant la durada del projecte EUTOPIA 2050.

En el mateix àmbit, també s’ha posat en marxa l’EUTOPIA-Science and Innovation Postdoctoral Fellowships Programme (EUTOPIA_SIF). Es tracta d’una iniciativa finançada també, en part, pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea i que permetrà invertir 10,2 milions d’euros per formar investigadors júnior. Un total de 76 investigadors postdoctorals es beneficiaran del programa durant cinc anys, amb l’objectiu de crear part de la futura generació de líders científics i d’innovació d’Europa. La iniciativa preveu focalitzar els seus esforços en àrees de recerca que ajudin a afrontar els reptes del món real, com ara els materials sostenibles, el medi ambient, la resistència als antimicrobians, càncer i salut reproductiva, l’impacte de les dades massives i la intel·ligència artificial, i problemes ètics i desigualtat.

Finalment, també en recerca però en l’àmbit de grau, s’ha activat l’EUTOPIA Undergraduate Research Support Scheme (EURSS), una nova manera d’oferir oportunitats als estudiants que encara no han acabat la carrera. L’aliança dota els estudiants d’un ajut econòmic perquè puguin portar a terme la seva recerca en una altra universitat i els ofereix l’oportunitat de publicar els resultats en una revista científica d’accés obert.

D’altra banda, estudiants de les universitats de l’aliança també han participat a la 8a. Conferència Internacional de Recerca Universitària (ICUR), unes jornades liderades des de la Universitat de Warwick que aglutinen estudiants d’arreu del món (Austràlia, Malàisia, Singapur, Estats Units, Canadà…) De la UPF, en total, hi han participat 23 estudiants de grau que han treballat disciplines com les humanitats, la filosofia, els estudis globals, el dret i l’economia.

 

Pel que fa a docència, es volen crear bases sòlides per a un projecte educatiu comú més enllà d’oferir possibles titulacions conjuntes. Amb aquest objectiu, s’estan creant comunitats educatives (Learning Communities) al voltant de diferents disciplines o grups de disciplines (Learning Units), amb la interdisciplinarietat com a element de cohesió. “La idea és generar grups d’interès compostos per estudiants, professors, investigadors, administradors i representants de la societat que permetin crear nous programes i noves maneres de dur-los a terme de manera innovadora”, remarca Pelegrí Viader. Les Learnirng Communities hauran de ser transnacionals i connectades per tal que les seves directrius i idees es puguin traslladar a totes les universitats de l’aliança.

El projecte també vol aprofitar les assignatures actuals per obrir-les a tothom, seguint la filosofia de les Learning Units, sense necessitat de mobilitat física de personal o d’estudiants. Per tant, “les Learning Communities hauran de dissenyar i reimaginar la mobilitat, que potser haurà de tenir una part en format virtual”, remarca el vicerector. I això, afegeix, “lliga de manera molt evident amb el nou model educatiu de la UPF, EDvolució”.

“Les Learning Communities hauran de dissenyar i reimaginar la mobilitat, que potser haurà de tenir una part en format virtual, fet que lliga de manera molt evident amb el nou model educatiu de la UPF, EDvolució”

El curs 2020-2021 ja hi haurà les primeres accions pràctiques impulsades per EUTOPIA, en el marc d’assignatures existents a la UPF. “Un nombrós grup d’estudiants de la UPF participarà a l’assignatura Project Management, transversal dels estudis d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i coordinada pel professor Miquel Oliver, que té com a finalitat impulsar la metodologia del repte -challenge- com a eina d’aprenentatge”, explica Viader. Aquests estudiants, conjuntament amb estudiants de la resta d’universitats d’EUTOPIA, treballaran en la definició d’uns reptes locals, escollits per ells mateixos i vinculats als ODS i al projecte Planetary Wellbeing. Els estudiaran i proposaran solucions, treballant-hi també en una segona assignatura del tercer trimestre. Els diferents grups de l’aliança presentaran els resultats en un panel format per empresaris, membres d’entitats locals, professors, que determinarà els equips que millor hagin resolt els reptes proposats. Finalment, els guanyadors de cada universitat seran convidats a participar en una hackaton, que se celebrarà a Göteborg. Hi treballaran conjuntament les seves propostes i les tres millors participaran en una presentació final a la Universitat de Warwick.

D’altra banda, “estudiants de l’assignatura Geography, Environment and Sustainability del grau en Global Studies, impartida pel professor Antoni Luna, participaran en la primera Learning Unit que la UPF ha proposat a l’aliança com a prova pilot per començar a estudiar maneres de treballar en comú amb totes les universitats de l’aliança”, assegura Viader. Aquesta assignatura forma part d’un paquet de sis assignatures a EUTOPIA amb el mateix objectiu.

La Iniciativa Universitats Europees de la Comissió Europea

La cimera del Consell Europeu celebrada a Göteborg el desembre del 2017 va servir per constatar que el panorama de l’educació superior a Europa estava canviant a gran velocitat. Una de les iniciatives que es va apuntar en aquell moment va ser la creació d’una vintena d’universitats europees per al 2024 que permetessin als estudiants obtenir un grau combinant formació en diversos països de la Unió Europea. L’objectiu últim que es perseguia era sumar esforços i millorar la competitivitat internacional de les universitats d’Europa.

Les universitats europees, tal com les defineix la Comissió Europea (CE), “són aliances transnacionals que s’han de convertir en les universitats del futur, promovent la identitat i els valors europeus, i revolucionant la qualitat i la competitivitat de l’educació superior europea”.

La convocatòria llançada per la CE busca provar diferents models de cooperació de les universitats europees, amb unes línies bàsiques que han de seguir tots els projectes pilot seleccionats:

  1. Incloure socis de diversa naturalesa del món de l’educació superior i cobrir un ampli espectre geogràfic d’Europa.

  2. Basar-se en una estratègia compartida i a llarg termini centrada en la sostenibilitat, l’excel·lència i els valors europeus.

  3. Promoure currículums centrats en els estudiants i que s’ofereixin conjuntament a través de campus interuniversitaris, on puguin construir els seus propis programes i fer mobilitat en qualsevol nivell d’estudis.

  4. Adoptar un enfocament basat en la resolució de reptes, on estudiants, professors i actors externs cooperin en equips interdisciplinaris per acarar els problemes als quals s’enfronta avui Europa.