•  
 

1. Presentació

La internacionalització de l’educació superior, a debat

Ja fa temps, molt abans de l’aparició de la covid-19, que les universitats i els organismes internacionals reflexionen sobre com ha d’evolucionar la internacionalització de l’educació superior. Sense anar més lluny, l’any 2017, el Consell Europeu, en una cimera celebrada a Göteborg, va constatar que el panorama estava canviant a gran velocitat i va fixar les bases per a la creació de les futures universitats europees.

La Universitat Pompeu Fabra, conscient del repte, ha volgut ser part activa dels canvis des del primer moment. D’aquí, l’aposta decidida i reeixida de crear l’aliança EUTOPIA amb cinc universitats més (Ljubljana, Göteborg, Warwick, CY París i Lliure de Brussel·les). Una aliança que es va posar a caminar el desembre del 2019 i que té l’objectiu de construir un veritable espai compartit, una nova institució d’ensenyament superior amb caràcter transnacional dins d’Europa.

La UPF ha decidit posar la internacionalització al centre de la seva estratègia, més enllà de la mobilitat d’estudiants, també aplicant-la a d’altres activitats de docència, recerca i transferència de coneixement

D’altra banda, i de manera coordinada amb la iniciativa EUTOPIA, la Universitat treballa en el disseny d’un pla estratègic d’internacionalització amb una visió a deu anys vista, que guiï la seva transformació i les principals iniciatives i projectes internacionals. La UPF ha decidit posar la internacionalització al centre de la seva estratègia, més enllà de la mobilitat d’estudiants, també aplicant-la a d’altres activitats de docència, recerca i transferència de coneixement.

Les universitats són institucions que ajuden a articular el teixit social i productiu del seu entorn local, però a la UPF s’és conscient que la responsabilitat és més àmplia i que és vital tenir una perspectiva global per ser rellevants mundialment.

La pandèmia del coronavirus no ha fet més que afegir un nou element que s’ha de tenir en compte en el debat de l’educació superior i la internacionalització. I és que fins ara, anava molt lligada a la mobilitat física de les persones, amb dificultats per a col·lectius i territoris amb pocs recursos. Conceptes com inclusió o igualtat d’oportunitats ressonen amb força i s’hauran d’integrar en el vocabulari habitual d’aquest àmbit universitari.

Tira cómica revista UPF360