•  
 

5. Calidoscopi

Forjant la nostra visió del futur de l’educació superior i de l’agenda de transformació

Vanessa Debiais-Sainton

Vanessa Debiais-Sainton, cap de la Unitat d’Educació Superior de la Comissió Europea

En els pròxims anys, veurem el 2020 com una conca hidrogràfica, no només en la nostra manera de viure i treballar, sinó també en com aprenem. Tot i que sabem que no hi haurà retorn a l’educació superior de fa sis mesos, encara no estem segurs de com serà el futur, ni tan sols aquest curs acadèmic.

Tot i que, sens dubte, ens comporta reptes, aquest canvi disruptiu ens ofereix oportunitats per considerar la transformació que ens agradaria veure en l’àmbit de l’educació superior. Per tant, ara que comencem un nou curs acadèmic, m’agradaria compartir la visió de la Comissió Europea sobre la transformació de l’educació superior i exposar com l’aconseguirem.

En primer lloc, la visió: la visió que té la Comissió és la d’una educació superior inclusiva i excel·lent, en què la docència, la investigació, la innovació i el servei a la societat treballin en harmonia, tant per crear un futur més brillant per als estudiants, investigadors i personal, com per trobar solucions a reptes globals, com ara la sostenibilitat ambiental, la transformació digital i la cohesió social.

I com hi arribarem?

A la Comissió Europea, ens aproximem a l’educació superior de manera integral, aplicant les lliçons apreses de la covid-19; però també anirà més enllà, per potenciar la transformació de l’educació superior a tot Europa. Pensem que el sector de l’educació superior tindrà un paper essencial en la recuperació de l’impacte de la covid-19, així com en la consecució de prioritats globals europees i mundials, com ara el Tractat Verd Europeu i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha publicat recentment la seva visió per assolir l’espai europeu d’educació el 2025, que anuncia diverses iniciatives per transformar l’educació superior, que pretenem cocrear amb les comunitats d’ensenyament superior i d’investigació. També ha publicat un pla d’acció d’educació digital actualitzat, que traurà lliçons de l’experiència arran de la covid-19, alhora que obrirà el camí a l’educació digital europea.

Per accelerar una cooperació més profunda entre les 5.000 institucions d'educació superior d'Europa, presentarem propostes sobre garantia de qualitat i un títol europeu, les quals obriran el camí a formats de mobilitat més innovadors, incloent-hi elements digitals.

També ens centrarem en l’aprenentatge permanent. Necessitem opcions innovadores i diversificades, que incloguin l’aprenentatge digital i combinat. Per aquest motiu, desenvoluparem un enfocament europeu de microcredencials, que donarà suport al seu ús, a la portabilitat i a un reconeixement més amplis.

Un altre aspecte clau de l’agenda de transformació és la inclusió. Hi ha massa persones que no participen en l’educació superior per motius socials, culturals o econòmics, o per un suport i una orientació insuficients. Hem d’assegurar-nos que els estudiants que entren i que es graduen a l’ensenyament superior reflecteixin la diversitat de les poblacions europees.

Els models que s’ha de seguir per a la nostra agenda de transformació de l’educació superior són les 41 universitats europees, formades per més de 280 institucions d’ensenyament superior i que compten amb el suport dels programes Erasmus + i Horizon 2020, que estan desenvolupant nous models de cooperació sostenible i que reuniran una nova generació d’europeus capaços de cooperar i de treballar des de diferents cultures europees i globals sobre els majors reptes socials del nostre temps, en diferents idiomes i a través de fronteres, sectors i disciplines acadèmiques. Per impulsar aquesta iniciativa, examinarem la viabilitat d'un estatut europeu per a aliances com les universitats europees.

Tot i que l’ensenyament superior s’enfronta a molts reptes, tenim una oportunitat real de treballar junts compartint les nostres visions de futur. Tinc ganes de col·laborar amb estudiants, professors, investigadors i personal durant el pròxim any mentre cocreem aquesta agenda de transformació de l’educació superior.