4. Calidoscopi

Com es concreten els projectes que imaginen una nova direcció de l’educació al món?

min
Erika Bullock

Erika Bullock, project manager de la Standford d.school

L’any 2015, el Hasso Plattner Institute for Design de la Universitat Stanford, conegut generalment com la d.school, va llançar l’Stanford 2025 Project. Encoratjats per l’explosió de l’educació en línia i pels costos creixents dels estudis universitaris als Estats Units, els educadors i dissenyadors de la d.school van començar a preguntar-se com podria ser l’educació superior als Estats Units –i, en particular, l’experiència d’estudiar a la universitat– al cap de deu anys.

Per imaginar possibles escenaris de futur, primer vam mirar cap endins, preguntant als estudiants, als professors i al personal d’administració de Stanford sobre les seves experiències en l’educació superior. El Projecte 2025 va sorgir amb quatre idees provocatives sobre el futur de l’educació superior. Es tractava d’idees com Open Loop University (Universitat de Cicle Obert), en què els estudiants entren i surten de la seva formació superior al llarg de la seva vida, deixant la universitat per aprofitar altres oportunitats i entreteixint totes dues coses amb els seus viatges a l’educació superior. Altres idees, com Purpose Learning (Aprenentatge Funcional) imaginen un futur en què els estudiants declaren missions, i no especialitats, quan entren a la universitat.

La resposta que vam rebre a Stanford 2025 va ser igualment provocadora. Vam saber de professors, estudiants, administradors i personal de les universitats d’arreu del país i del món que estaven provant els seus propis experiments. Alguns volien saber com havien d’implementar estructures com l’Open Loop a la pròpia universitat, mentre que d’altres compartien històries sobre la creació de noves universitats des de zero. En connectar amb aquests líders de l’educació ens vam adonar que hi havia moltes més coses per descobrir sobre el futur de l’educació superior. I aleshores va sorgir una nova pregunta: com es concreten, en realitat, els projectes que imaginen una nova direcció de l’educació al món?

Ara, cinc anys després de les provocacions de Stanford 2025, hem revisat el projecte amb Stanford 2025: Uncharted Territory (Stanford 2025: Territori No Cartografiat) per donar resposta a aquesta pregunta i recollir històries sobre alguns dels principals actors que actualment estan canviant l’educació superior sobre el terreny. En els dotze estudis de cas que vam recollir (mitjançant entrevistes a empresaris de l’àmbit de l’educació, professors, administradors, rectors d’universitat i estudiants) vam veure paral·lelismes amb les provocacions de Stanford 2025, i moltes idees noves també.

Hem sabut que hi ha institucions de llarga trajectòria, com la Universitat de Georgetown, a Washington, DC, que està desenvolupant una iniciativa, Dissenyar el(s) Futur(s), en la qual utilitza blocs de construcció institucionals –com ara hores de crèdit, seqüències de cursos i ofertes de cursos modulars– per imaginar un pla d’estudis de grau més flexible i adaptatiu. Parlant amb els líders del College Unbound, a Rhode Island, vam saber que estan desenvolupant un títol universitari centrat en els estudiants i destinat a estudiants adults que ofereix un suport que va des dels serveis de guarderia per a infants fins a l’avaluació dels aprenentatges previs, de manera que els estudiants puguin encaixar còmodament la seva identitat d’estudiants en la resta de les seves vides. A l’Institut Maharishi, de Sud-àfrica, ens van explicar que estan educant estudiants amb antecedents de traumes i de pobresa tot capgirant la jerarquia de necessitats de Maslow, és a dir, situant l’autorealització al centre del pla d’estudis; així, els estudiants comencen cada dia amb una pràctica de meditació i de ioga abans de capbussar-se en els seus estudis. A la Western Governors University els estudiants segueixen un recorregut acadèmic dirigit completament en línia, i es mesura el seu progrés en competències, no en crèdits. Davant un futur incert tant per a l’educació superior com per als seus estudiants, aquestes institucions estan traçant nous camins de futur.

Les històries que es recullen a Uncharted Territory són idees que pensem que han anat un pas més enllà i han encoratjat els líders de l’educació superior a imaginar-la de manera diferent. I sabem que els nostres casos d’estudi són només alguns exemples entre molts. Esperem que Uncharted Territory continuarà donant lloc a un diàleg important i oportú, que encoratgi els líders de l’educació a imaginar-la amb audàcia i a construir de manera creativa un futur de l’educació superior per a tots.

 

Per llegir més sobre Uncharted Territory i sobre els estudis de cas i per descarregar-vos una còpia gratuïta del PDF, consulteu el lloc web de d.school.