4. Calidoscopi

Model Tec21: model educatiu basat en reptes

min
Eliud Quintero

Eliud Quintero, doctor en Innovació Educativa. Ha treballat com a especialista en tendències educatives; és especialista en disseny i desenvolupament curricular, conferenciant i formador docent. Actualment, és el director de la llicenciatura en Innovació Educativa de l'Institut Tecnològic de Monterrey.

La innovació del currículum universitari ha deixat de ser una opció i s'ha convertit en una necessitat latent i prioritària. Davant d'un món cada vegada més complex, incert i hiperconnectat, la formació de professionals ha de fer front als grans problemes globals, i sobretot en aquells que encara no visualitzem com a desafiaments. La nova proposta de desenvolupament professional del Tecnològic de Monterrey parteix de quines seran les habilitats i els coneixements requerits per afrontar els reptes del segle XXI, en lloc del tipus de "temes o assignatures" que s’han d’ensenyar i d’aprendre.

El model Tec21 consta de quatre elements diferenciadors: 1) l'aprenentatge basat en reptes com a estratègia per desenvolupar competències, 2) la flexibilitat curricular, 3) el perfil del professor inspirador, i 4) una vivència memorable. L'oferta del nou model educatiu integra una experiència personalitzada i flexible sobre el què, el com, el quan i l’on de la formació de pregrau. L'oportunitat d'explorar continguts de diferents disciplines, previ a la presa de decisió d'una carrera, amb la intenció que cada estudiant pugui tenir més elements abans de decidir, o bé, triar la concentració o especialitat d'acord als seus interessos són part de la flexibilitat curricular.

Per tractar l'anteriorment explicat, l'estructura curricular de cada carrera professional es desenvolupa a través de tres fases: una etapa d'exploració de l’accés (negocis, medicina, enginyeria i ciències, ciències socials i govern i estudis creatius), en què trobem les competències comunes a les carreres de l’esmentat accés; una etapa d'enfocament en la qual es desenvolupen les competències pròpies de cada carrera, les mateixes que les distingeixen de la resta de les que conformen l'accés, i una etapa d'especialització en què l'estudiant pot complementar i orientar la seva formació amb alguna de les concentracions, o bé, tenir una experiència internacional.

L'estructura curricular del model Tec21 no només preveu matèries. De fet, presenta diferents unitats de formació com els blocs, les setmanes Tec i els semestres Tec. Gràcies als blocs i als semestres, els alumnes de tots els programes professionals poden desenvolupar competències mentre participen en la solució de reptes reals en empreses, indústries, fundacions, govern, societat civil, etc., alhora que reben l'orientació i l'acompanyament per part dels seus professors. Al seu torn, espais com les setmanes Tec permeten als estudiants tenir activitats dissenyades per altres àrees i programes per complementar la seva formació d'acord amb els seus interessos.

El redisseny del model Tec21 ha estat un procés ampli, intens i complex que ha pres com a base el desenvolupament d'una cultura de canvi i innovació acadèmica i administrativa.