Web de Biblioteca i Informàtica

La principal actuació en relació amb la web ha estat la incorporació d'una nova pàgina de Serveis Web (més informació a l'apartat Serveis Web) per difondre als usuaris tot el que necessiten per desenvolupar i mantenir continguts web de manera àgil i senzilla: manuals, guies, tutorials i documentació.

Actualització i millora de les guies BibTIC

S'han actualitzat els continguts de la web d'acord amb els canvis i les novetats dels serveis, entre els quals cal destacar aquestes noves guies:

  • Aula Global
  • Bones pràctiques
  • Dades de recerca
  • Ètica
  • Imatges a la web i drets d'autor

D'altra banda, la versió per a mòbil i amb tauleta de la web va ser consultada pel 15,86% d'usuaris (percentatge mitjà) respecte a la versió completa.