REBIUN

Les activitats més destacades de REBIUN d'aquest curs acadèmic van ser les següents:

Organització de jornades i assemblees

- XXIII Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a Santander del 4 al 6 de novembre del 2015. En aquesta assemblea es van presentar els resultats dels grups de treball de cadascuna de les línies estratègiques del III Plan Estratégico de REBIUN 2020 i els informes i els resultats dels diferents grups de treball estables.

- XIV Jornadas CRAI: MOOCs & CRAIs. Taller de elaboración de un MOOC sobre competencias digitales
http://eventum.upf.edu/event_detail/4305/detail/xiv-jornadas-crai_-taller-de-elaboracion-de-un-mooc-sobre-competencias-digitales.html
 

Aquest any les Jornadas CRAI que se celebren anualment es van organitzar de nou a la UPF, els dies 20 i 21 de juny del 2016, amb molt d'èxit per la qualitat del contingut, per l'elevada participació i per la bona organització. La novetat d'aquestes jornades va ser el seu plantejament, ja que van tenir un enfocament pràctic: van consistir en un taller per elaborar MOOC sobre les competències digitals.

La UPF hi va tenir una important participació: en l'organització, en el Comitè Científic i en el Comitè Organitzador; en la conducció i en el suport tècnic als tallers. A banda, també hi van participar els professors Manel Jiménez en la presentació "¿Qué implica hacer un MOOC?", ¡ les professores Dolors Folch i Cristina Gelpi, que van explicar la seva experiència.

En aquestes jornades hi va haver 102 assistents i 23 empreses col·laboradores.

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN

Línia 2. "Dar apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión". La UPF participa activament en els grups de treball dels objectius generals d'aquesta línia estratègica:

Objectiu 1. "Integrar de forma progresiva las CI2 en los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo, amb la participació de Carme Cantos, Joan Trench i Manel Lozano.

Objectiu 4. "Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la universidad". Amb la participació d'Anna Casaldàliga.

Objectiu 5. "Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo i Silvia Losa.