Programació, verificació i reverificació de titulacions de grau

Durant el curs 2015-2016 s'han continuat implantant nous ensenyaments de grau. Un cop consolidada l'adaptació d'aquests estudis a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), s'ha incrementat la tasca de modificació i de seguiment d'aquest procés, inclosa l’acreditació dels títols en diferents centres.

Durant la gestió d’aquest curs acadèmic cal destacar el procés de reverificació dels títols de grau de l’Escola Superior Politècnica (Enginyeria Informàtica i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals), que ha comportat també una modificació substancial de l’Enginyeria Biomèdica, així com el canvi de nom del grau en Enginyeria Telemàtica, implantat el curs 2009-2010, que passarà a anomenar-se a partir del curs 2016-2017 grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació. Així com l’elaboració de la memòria i el procés de verificació del grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering in Data Science, un títol que està previst programar per al curs 2017-2018.

D’una altra banda, cal subratllar l’elaboració de les primeres memòries i el seu procés de verificació de propostes de graus de 180 crèdits ECTS: es tracta del grau en Estudis Globals/Global Studies i del grau en Bioinformàtica/Bioinformatics.

Pel que fa als centres adscrits, el curs 2015-2016 s’han implantat els títols de grau en Disseny i Producció de Videojocs  (ESUPT-Tecnocampus) i grau en Fisioteràpia (ESCS-Tecnocampus), així com la gestió de la verificació del nou grau interuniversitari en Bioinformàtica/Bioinformatics (UPF [ESCI]/UB/UPC), que s’ha d’implantar el curs 2016-2017.

Titulacions de grau implantades el curs 2015-2016:

 • Grau en Disseny i Producció de Videojocs (ESUPT-Tecnocampus)
 • Grau en Fisioteràpia (ESCS-Fundació Tecnocampus)

Titulacions de grau gestionades durant el curs 2015-2016 per implantar-se el curs 2016-2017:

 • Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (reverificació)
 • Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (reverificació)
 • Grau en Enginyeria en Informàtica (reverificació)
 • Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (verificació)
 • Grau en Estudis Globals/Global Studies (verificació)
 • Grau en Bioinformàtica/Bioinformatics (UPF [ESCI]/UB/UPC)

Pel que fa als programes especials de grau, durant el curs 2015-2016 s’han implantat els programes següents:

 • Grau Obert
 • Doble titulació del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció/grau en Dret (2015-2016)
 • Programa d’Estudis Simultanis entre les titulacions del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i el grau en Enginyeria Mecànica (ESUPT-Tecnocampus)

 I s’han programat per al curs 2016-2017:

 • Programa d’Estudis Simultanis del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i el grau en Enginyeria Informàtica i de Gestió (ESUPT-Tecnocampus)
 • Programa d’Estudis Simultanis del grau en Mitjans Audiovisuals/grau en Disseny i Producció de Videojocs (ESUPT-Tecnocampus)
 • Doble titulació del grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació/grau en Disseny i Producció de Videojocs (2016-2017)
 • Doble titulació del grau en Traducció i Interpretació/grau en Llengües Aplicades