Principals novetats en relació amb la prestació de serveis

Celebració d’agraïment als donants de la Biblioteca i exposició "Exclòs de préstec", amb motiu del 25è. aniversari

En el marc dels actes commemoratius del 25è. aniversari de la Universitat es van organitzar dos esdeveniments que volien posar èmfasi en la conformació del fons bibliogràfic de la UPF i en el paper cabdal que hi han tingut tant entitats com particulars, pertanyents o no a la mateixa universitat. El 14 d’abril es va celebrar un acte d’agraïment als donants de la Biblioteca de la UPF, en què es van convidar les persones i les institucions que han fet confiança a la Universitat per donar o cedir llibres i col·leccions.

L’acte d’agraïment es va fer coincidir amb la inauguració d’una exposició bibliogràfica, titulada "Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Biblioteca de la UPF" i que mostrava, a través d’una selecció de documents de la secció de reserva de la Biblioteca, la diversitat del fons bibliogràfic: tant pel que fa a èpoques, com a temes i disciplines, a llengües i cultures, i també quant a materials i suports.

L’exposició bibliogràfica, que es va fer a la sala d’exposicions del campus de la Ciutadella del 14 d’abril al 20 de maig del 2016, també va merèixer una versió virtual, permanentment disponible en format web (https://portal.upf.edu/web/exclosdeprestec).

Producció de materials audiovisuals i multimèdia

En el context de l’Àrea de Serveis, Tecnologies i Recursos d’Informació, un equip va començar a treballar per a la producció de materials audiovisuals. Les principals funcions que duu a terme es focalitzen, principalment, en la gravació, l’edició i la postproducció dels vídeos dels MOOC i d'altres materials docents multimèdia. També està previst que coordini la gravació de classes i de seminaris, de manera que aquest material sigui fàcilment accessible des de plataformes com ara l’Aula Global.

Un dels objectius estratègics de l’ASTRI és que aquest equip sumi sinergies amb els equips humans complementaris de La Factoria i de Serveis Web, per permetre un treball més coordinat i per assegurar més eficiència en els fluxos de realització de les tasques, amb la finalitat d’oferir serveis innovadors i de qualitat que donin resposta a les necessitats de la UPF, especialment en l'àmbit de la innovació docent i de les noves metodologies de l'aprenentatge (blended learning, flipped classroom, MOOC, etc.), en estreta col·laboració amb el Centre per la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

BiblioLAB. Marató d’idees: recollint el coneixement dels estudiants

En el marc del HackLab de la UPF, els dies 18 i 19 de novembre del 2015 es va celebrar el BiblioLAB. Marató d’idees a la Biblioteca/CRAI del Poblenou. Amb el lema “Som un fons de coneixement, ens falta el teu”, es va posar de manifest aquest potencial per crear condicions d’interacció i de col·laboració entre els estudiants i entre els estudiants i el personal de la UPF.

En aquesta trobada col·laborativa, els estudiants van treballar per equips amb l’objectiu de fomentar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració multidisciplinària i transversal al voltant dels serveis de la Biblioteca/CRAI.

Els estudiants van poder posar en pràctica els seus coneixements en un entorn real. Els projectes presentats van treballar els àmbits de les aplicacions informàtiques, les instal·lacions, el fons bibliogràfic i la formació d'usuaris.

Nou reglament de préstec d’equipament

El setembre del 2015, coincidint amb l’inici de curs, va entrar en vigor el Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat prèviament al Consell de Govern d’1 de juliol del 2015.

Aquest nou text regula en un sol reglament les condicions de préstec de diferents tipologies d’equipament, tant d’aparells que ja es prestaven i amb reglaments específics (portàtils, equipament audiovisual) com d'equipaments nous (models anatòmics) o d'altres que es puguin oferir en el futur.

Nou préstec de models anatòmics

El mes de novembre del 2015 es va iniciar el nou servei de suport a l’aprenentatge de préstec de models anatòmics. Aquesta iniciativa, concebuda conjuntament entre la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i la Biblioteca, es va formular amb l'objectiu de fer més accessibles aquests materials als estudiants d'Anatomia, assignatura clau dels estudis de Biologia Humana i Medicina.

La utilització d'aquest servei requereix una alta específica; el préstec dels models és per a quatre hores i l'ús dels models està limitat a les instal·lacions de la Biblioteca del Campus Universitari Mar.