Portal de Producció Científica

Durant aquest curs, s'hi han incorporat diverses millores amb l'objectiu que sigui una eina que doni resposta a totes les necessitats i al repte de situar la UPF en una posició preferent pel que fa als sistemes de gestió de la producció científica (coneguts internacionalment com CRIS: Current Research Information System).

Aquestes millores són:

1. Inici de les tasques per incorporar indicadors bibliomètrics al PPC (índex H dels investigadors, citacions de les publicacions, Altmetrics, etc.).

2. Inici de les tasques per millorar el catàleg de web services del PPC (traspàs de dades cap a l'e-Repositori i cap a les pàgines web dels grups de recerca).

3. Inici de les tasques per tal d'assolir un PPC editable de cara a millorar l'agilitat en l'entrada de dades de CV per part dels investigadors.

4. Continuació de les tasques d'automatització de la càrrega d'informació des de bases de dades externes (Scopus, WoK, Dialnet). Al final del curs, es trobava en fase de proves.

5. Continuació de les tasques de desenvolupament de l'extracció de dades del PPC per al futur Portal de la Recerca de Catalunya (encara en fase beta).

6. Continuació de les tasques de la inclusió dels diferents identificadors dels investigadors (ORCID, Researcher-ID, Scopus-ID).

El PPC emmagatzema 1.277 CV d'investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final de curs eren les següents:

  • Articles de revista: 39.218
  • Capítols de llibre: 16.921
  • Llibres: 20.015
  • Projectes: 9.829
  • Convenis: 3.063
  • Tesis dirigides: 3.234
  • Congressos: 43.415