Màsters universitaris (UPF)

Els màsters universitaris que s'han impartit durant el curs 2015-2016 a la UPF han estat els següents:

Ciències de la salut i de la vida

 • Màster universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
 • Màster universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques
 • Màster universitari en Recerca Biomèdica
 • Màster universitari en Salut Pública
 • Màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
 • Màster universitari en Neurociències
 • Màster universitari en Recerca Clínica
 • Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Traducció i ciències del llenguatge

 • Màster universitari en Estudis de Traducció
 • Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
 • Màster universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
 • Màster universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
 • Màster universitari en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Màster universitari en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals

Comunicació

 • Màster universitari en Comunicació Social
 • Màster universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis
 • Màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
 • Màster universitari en Gestió Estratègica, Comunicació i Relacions Públiques
 • Màster universitari en Gestió de Continguts Digitals
 • Màster universitari en Joventut i Societat
 • Màster universitari en Seguretat Alimentària

Economia, finances i empresa

 • Màster universitari de recerca en Economia, Finances i Empresa

Ciències polítiques i socials

 • Màster universitari en Recerca en Sociologia i Demografia
 • Màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
 • Màster universitari en Gestió de la Immigració
 • Màster universitari en Recerca en Ciència Política
 • Màster universitari en Filosofia Política 
 • Màster universitari en Gestió Pública
 • Màster universitari en Relacions Euromediterrànies

Tecnologies de la informació i les comunicacions

 • Màster universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
 • Màster universitari en Tecnologies del So i de la Música
 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius
 • Màster universitari en Cervell i Cognició
 • Màster universitari en Visió per Computador

Dret

 • Màster universitari en Ciències Jurídiques
 • Màster universitari en Criminologia i Execució Penal
 • Màster universitari en Filosofia Analítica
 • Màster universitari en Dones, Gènere i Ciutadania

Humanitats

 • Màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
 • Màster universitari en Estudis Xinesos
 • Màster universitari en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica
 • Màster universitari en Història de la Ciència
 • Màster universitari en Estudis Teatrals
 • Màster universitari en Història del Món

Interdepartamental

 • Màster universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes